Η εφορία συνδέεται online με το Εθνικό Κτηματολόγιο - Τι θα γίνεται όταν εντοπίζονται διαφορές

Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων με αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητα φυσικών και νομικών προσώπων και διασύνδεσή της με το Κτηματολόγιο προβ...


Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων με αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητα φυσικών και νομικών προσώπων και διασύνδεσή της με το Κτηματολόγιο προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ.

Βάσει των όσων αναφέρονται στους επιχειρησιακούς στόχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την περίοδο 2022-2025, όπως παρουσιάστηκε συνοπτικά από το διοικητή της Αρχής Γιώργο Πιτσιλή σε πρόσφατη εμφάνισή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η νέα αυτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα ονομάζεται «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων» και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού «Περιουσιολογίου» που έχει δημιουργήσει εδώ και πολλά έτη η ΑΑΔΕ βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων Ε9 των φυσικών και των νομικών προσώπων.

Τα δεδομένα αυτού του μητρώου θα διασυνδεθούν και θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να εντοπιστούν και να διορθωθούν αποκλίσεις στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί από τους ιδιώτες και από το Δημόσιο, αλλά και να αποκαλυφθούν και να αποτυπωθούν οι διαφορές και οι διεκδικήσεις μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου επί αμφισβητούμενων εκτάσεων.

Σε όσες περιπτώσεις θα διαπιστώνονται διαφορές στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ και στο Κτηματολόγιο οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να υποβάλουν διορθωτικές-τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 προκειμένου να διορθώσουν τις διαφορές και οι δηλώσεις Ε9 να συμφωνούν πλήρως με τις δηλώσεις του Κτηματολογίου.

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν, δηλαδή, να δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) τα πραγματικά στοιχεία όλων των ακινήτων τους, όπως αυτά έχουν ήδη περιληφθεί στο Κτηματολόγιο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ήδη με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε από το 2019 και θα εξακολουθήσει να παρέχεται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή θα προκύψει από σχετική Διαπιστωτική Πράξη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, η οποία θα κοινοποιηθεί προς τον υπουργό Οικονομικών. Τελικός σκοπός της δυνατότητας που παρέχεται είναι η πλήρης ταύτιση των πληροφοριακών στοιχείων για την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών τα οποία περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό «Περιουσιολόγιο» της ΑΑΔΕ και στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Οι διορθωτικές-τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 επιτρέπεται να υποβάλλονται χωρίς επιβαρύνσεις με πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ύψους 100 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κατά την οποία από τη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Ε9 θα προκύπτει υποχρέωση καταβολής επιπλέον ΕΝΦΙΑ (π.χ. λόγω αύξησης των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας ενός ή περισσότερων ακινήτων) ο υπόχρεος ιδιοκτήτης θα καλείται να καταβάλει τον φόρο αυτό προσαυξημένο με τόκους υπολογιζόμενους με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την ημέρα ηλεκτρονικής έκδοσης του πρώτου αρχικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΝΦΙΑ μέχρι την ημέρα υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, ώστε τα στοιχεία αυτά να ταυτίζονται πλήρως με αυτά του Εθνικού Κτηματολογίου, κινδυνεύουν να εντοπιστούν από μελλοντικές διασταυρώσεις στοιχείων που θα γίνουν μεταξύ των δύο αρχείων και, στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι εξαιτίας της μη διόρθωσης των στοιχείων πλήρωναν για ένα ή περισσότερα έτη ΕΝΦΙΑ λιγότερο από αυτόν που όφειλαν κανονικά, θα κληθούν να καταβάλουν τα διαφυγόντα ποσά αναδρομικά μαζί με υπέρογκες προσαυξήσεις της τάξεως του 10%-50% και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενους με 0,73% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής. Η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων των ακινήτων, που έχουν ήδη δηλωθεί στο Ε9, χωρίς την επιβολή προστίμων παρέχεται με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονταν στην αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου άρθρου, η εν λόγω ρύθμιση «θα συμβάλει στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης σχέσεων κράτους - πολίτη, δεδομένου ότι η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων σε πολλές περιπτώσεις είναι χωρίς φορολογικό ενδιαφέρον». Ωστόσο, όπως ήδη προαναφέραμε, από την υποβολή των διορθωτικών-τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 μπορεί να προκύψουν αλλαγές και σε ουσιώδη περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που επηρεάζουν το ύψος του ΕΝΦΙΑ που αναλογεί σ' αυτά.

Εμβληματικά έργα

Το έργο της δημιουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και της διασύνδεσής του με το Κτηματολόγιο είναι ένα από τα μεγάλα «εμβληματικά έργα» που προγραμματίζει να υλοποιήσει η ΑΑΔΕ τα επόμενα τρία χρόνια με πόρους προερχόμενους από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Στα υπόλοιπα «εμβληματικά έργα» που προγραμματίζει η ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται ακόμη και οι ακόλουθες σημαντικές δράσεις: *Επιβράβευση συνέπειας: Ανάλυση φορολογικής συμπεριφοράς με κριτήρια υπευθυνότητας. *Ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής: Σύστημα διασύνδεσης ταμειακών μηχανών και POS. *Παρακολούθηση κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων. *Προηγμένη Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (ΒΙ) και Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics). *Γιώργου Παλαιτσάκη 

  gpalaitsakis@naftemporiki.gr


Σχόλια