Καθορίστηκαν με ΚΥΑ τα τέλη κατά την πραγματοποίηση φυτοϋγειονομικών ελέγχων

Αναπροσαρμογή των φυτοϋγειονομικών τελών – Τι θα ισχύει Καθορίστηκαν τα τέλη κατά την πραγματοποίηση φυτοϋγειονομικών ελέγχων Αλλαγές στα φυ...


Αναπροσαρμογή των φυτοϋγειονομικών τελών – Τι θα ισχύει
Καθορίστηκαν τα τέλη κατά την πραγματοποίηση φυτοϋγειονομικών ελέγχων

Αλλαγές στα φυτοϋγειονομικά τέλη που καταβάλλονταν κατά την πραγματοποίηση των φυτοϋγειονομικών ελέγχων σε εισαγόμενα, εξαγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα προβλέπει σχετική ΚΥΑ.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, με τη νέα ΚΥΑ καθορίζονται τα παρακάτω:
  • Αναπροσαρμόζονται τα φυτοϋγειονομικά τέλη.
  • Θεσπίζονται νέες κατηγορίες τελών, για την έκδοση ή μη ενός Προεξαγωγικού Πιστοποιητικού και για την έκδοση ή μη ενός Εντύπου Τεκμηρίωσης φυτοϋγειονομικών ελέγχων.
  • Θεσπίζονται τέλη για τους εργαστηριακούς ελέγχους επίσημων δειγμάτων που λαμβάνονται από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές.

Τι εξαιρείται από την καταβολή τελών

Από την καταβολή τελών, σύμφωνα με την ΔΑΟΚ Λάρισας, εξαιρούνται:

• κόνδυλοι πατάτας που προορίζονται για φύτευση και συγκεκριμένοι σπόροι προς σπορά, όταν το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο συνδυάζεται με την καρτέλα πιστοποίησης

• η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σε αντικατάσταση πιστοποιητικού φυτοϋγείας στους Συνοριακούς Σταθμούς Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της χώρας μας

• οι δημόσιες υπηρεσίας, τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ που ανήκουν ή εποπτεύονται από το κράτος ή από ΟΤΑ

• οι επίσημοι έλεγχοι στις νησιώτικες περιοχές με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη.

Η έναρξη είσπραξης των νέων τελών θα πραγματοποιηθεί μετά από την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος e-paravolo, οπότε και θα είναι διαθέσιμα


ΠΗΓΉ:in.gr

Σχόλια