Θέση εργασίας για Πτυχιούχο Γεωπόνο Τ.Ε. Ζωικής Παραγωγής σε κατάστημα Petshop

Θέση εργασίας για Πτυχιούχο Γεωπόνο Τ.Ε. Ζωικής Παραγωγής σε κατάστημα Petshop το οποίο είναι και κτηνιατρικό φαρμακείο. Στοιχεία επικο...


Θέση εργασίας για Πτυχιούχο Γεωπόνο Τ.Ε. Ζωικής Παραγωγής σε κατάστημα Petshop το οποίο είναι και κτηνιατρικό φαρμακείο.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο επικοινωνίας :210-9583232

Δ/νση: Δημοσθένους 110 Καλλιθέα, Αθήνα.

πηγή: (pepteg.gr)

Σχόλια