ΥπΑΑΤ: Τι ισχύει με τους αμπελουργούς κάτω του 1 στρ. για απόσταξη

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Υποχρεωτική είναι η εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο του υπουργείου Αγροτικής Ανά...


Η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Υποχρεωτική είναι η εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλων των αμπελουργών κάτω του ενός στρέμματος, ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα προϊόντα τους την επόμενη αποστακτική περίοδο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των αμπελουργών στο αμπελουργικό μητρώο του ΥπΑΑΤ. πριν την έναρξη της επομένης αποστακτικής περιόδου είναι:
  • Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο
  • Φωτοτυπία ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή αλλού φορολογικού εγγράφου που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
  • Τίτλος ιδιοκτησίας ή ιδιωτικό συμφωνητικό.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

πηγή:in.gr

Σχόλια