ΥπΑΑΤ: Αιτήσεις για Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών θα γίνονται δεκτές από 31/10/22 έως τις 30/12/22

Για τις 31 Οκτωβρίου μετατίθεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών, όπως γνωστοποίησε το υπουργ...


Για τις 31 Οκτωβρίου μετατίθεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Δεκεμβρίου.

Η Δημόσια ενίσχυση του υποέργου ανέρχεται σε 166.720.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου - www.gov.gr - στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα.


Σχόλια