Ευπαθείς σε περονόσπορο οι φθινοπωρινές φυτείες Πατάτας

Ευπαθείς σε περονόσπορο οι φθινοπωρινές φυτείες Πατάτας.Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ...


Ευπαθείς σε περονόσπορο οι φθινοπωρινές φυτείες Πατάτας.Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας

Οι φθινοπωρινές πατατοφυτείες βρίσκονται σε στάδιο ευπαθές στις προσβολές από την ασθένεια του περονόσπορου. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την βαθμιαία πτώση των θερμοκρασιών συντελούν στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για προσβολές και την ανάπτυξη του παθογόνου στην πατάτα.

Τις τελευταίες ημέρες οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες είναι ελάχιστα υψηλότερες από το ανώφλι (24ο C) της βέλτιστης ανάπτυξης του παθογόνου, ωστόσο αναμένεται περαιτέρω πτώση τους, η οποία θα δημιουργήσει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για ραγδαία ανάπτυξη των προσβολών από το παθογόνο.

Περαιτέρω, το γεγονός των πλημμυρισμένων εδαφών θα συνεισφέρει στις επιδημικές συνθήκες.

Οι φυτείες που βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από την ασθένεια πρέπει να προστατεύονται με 7-ήμερες επεμβάσεις. Να ληφθεί υπόψη η ανάγκη κάλυψης και του νέου φυλλώματος. Η προστασία για τον περονόσπορο πρέπει να είναι κυρίως προληπτική.

πηγή:in.gr

Σχόλια