Κεγκέρογλου: Να συμπεριληφθούν στην ενίσχυση λιπασμάτων όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι νέοι αγρότες καθώς & οι ετεροεπαγγελματίες

Να συμπεριληφθούν στην ενίσχυση λιπασμάτων όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι νέοι αγρότες καθώς και οι ετεροεπαγγελματίες . Ερώτηση προς ...


Να συμπεριληφθούν στην ενίσχυση λιπασμάτων όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι νέοι αγρότες καθώς και οι ετεροεπαγγελματίες . Ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Με το άρθρο 95 του ν.4982/22 θεσμοθετείται η ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, δύναται σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων να χορηγείται ενίσχυση, σύμφωνα µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων καθορίζονται η µορφή της ενίσχυσης, η ενωσιακή νοµική βάση χορήγησής της και εξειδικεύονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με ενημέρωση, ως επιλέξιμη περίοδος, επιλέγεται το διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Συνεπώς, εξαιρούνται άδικα της ενίσχυσης όσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν λιπάσματα την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και προσδοκούσαν στην ενίσχυση προκειμένου να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους και να αγοράσουν λιπάσματα, ενώ ενίσχυση δεν φαίνεται να δικαιούνται και οι νέοι αγρότες, αφού εξαιτίας της υπό ένταξη περιόδου δεν είχαν τιμολόγια στο όνομα και για λογαριασμό τους.

Επιπλέον εκτός από την ενίσχυση για τα λιπάσματα μένουν για άλλη μια φορά και οι ετεροεπαγγελματίες γεωργοί, αφού δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, καθώς και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Επειδή πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνεπακόλουθη διεθνή αύξηση των τιμών στην ενέργεια, τη μεγάλη αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις.

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:
  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να λάβουν την ζωτικής σημασίας ενίσχυση για τα λιπάσματα όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ανεξαιρέτως και αδιακρίτως καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν (και) αγροτική δραστηριότητα και έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ;
  • Προτίθεστε να ενισχύσετε οικονομικά και με ποιο τρόπο τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν λιπάσματα την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο καθώς και τους νέους αγρότες που δεν έχουν τιμολόγια στο όνομα και για λογαριασμό τους και έχουν δαπανήσει χιλιάδες ευρώ για αγορά λιπασμάτων;
  • Ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής της ενίσχυσης;

Σχόλια