Σε επιφυλακή στην Βουλγαρία για την αφρικανική πανώλη των χοίρων

Σε επιφυλακή για την αφρικανική πανώλη των χοίρων. Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από τις αρχές του 2022 έως τις 27.10.2022 δύο εστίες σε κα...


Σε επιφυλακή για την αφρικανική πανώλη των χοίρων. Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από τις αρχές του 2022 έως τις 27.10.2022 δύο εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 271 εστίες σε αγριόχοιρους

Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές στις Περιφερειακές Ενότητες στα βόρεια σύνορα της χώρας και ειδικότερα σε Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καστοριά, Φλώρινα, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Ροδόπη και Έβρο μετά τον εντοπισμό εστιών Αφρικανικής Πάνωλης των χοίρων σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥπΑΑΤ, στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2022 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, 10 δευτερογενείς εστίες Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία στις περιοχές Kardzhali (2 εστίες), Smolyan (7 εστίες) και Haskovo (1 εστία) σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (βλέπε Εικ. 1, Εικ.2). 

Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από τις αρχές του 2022 έως τις 27.10.2022, 2 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 271 εστίες σε αγριόχοιρους οι οποίες αφορούν σε θηρευμένους αγριόχοιρους στο πλαίσιο γενικής επιτήρησης του νοσήματος στην χώρα αυτή.

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα βόρεια σύνορα της χώρας (ΠΕ Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων μέτρων και ειδικά στις άμεσες ενέργειες τους όσον αφορά:την συγκρότηση των περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, σύμφωνα με το Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού των Αγριόχοιρων για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων μέτρων και ειδικά στις άμεσες ενέργειες τους όσον αφορά:
  • την εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών.
  • τον έλεγχο των μέτρων βιοασφάλειας στα κυνηγετικά πεδία.
  • την εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε κατοικίδιους χοίρους και ειδικά στην «απαγορευμένη ζώνη 1».
  • την εντατικοποίηση των ελέγχων των μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις με προτεραιότητα σε αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.
  • την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου στη χώρα.

Ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στις οποίες απασχολείται προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων» απαραίτητο κρίνεται η εντατικοποίηση των δράσεων από το εν λόγω προσωπικό στο πεδίο, με βάση το καθηκοντολόγιο τους.

πηγή:in.gr

Σχόλια