Βελτιωμένες ποικιλίες & περιβάλλον καλλιέργειας οσπρίων & ψυχανθών συζητήθηκαν στην ημερίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα

Στα ψυχανθή αφορούσε ημερίδα που διοργανώθηκε χθες στον συνεδριακό χώρο του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡ...


Στα ψυχανθή αφορούσε ημερίδα που διοργανώθηκε χθες στον συνεδριακό χώρο του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα, με εισηγήσεις μελών ερευνητικών ομάδων από τον επιστημονικό και τον επιχειρηματικό χώρο με υψηλή ειδίκευση και εμπειρία στη μελέτη των ψυχανθών 

Στη χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκαν θέματα όπως η σημασία των βελτιωμένων ποικιλιών και του περιβάλλοντος καλλιέργειας στην αύξηση των αποδόσεων και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων στα όσπρια και τα κτηνοτροφικά ψυχανθή. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο βρασμού των οσπρίων, η συμβολή της τεχνολογίας του DNA στη βελτίωση των οσπρίων, οι αντιδιατροφικοί παράγοντες καρποδοτικών ψυχανθών (η σημασία τους στη θρεπτική αξία των ζωοτροφών), θεωρία και πράξη της χρήσης κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή των ζώων και τέλος, η οικονομικότητα της παραγωγής κτηνοτροφικών ψυχανθών και της αξιοποίησής τους στην προβατοτροφία.


Θέματα που μελετήθηκαν διεξοδικά τα 4 τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων, LENSBREED και LEGUMES4PROTEIN. Η χρηματοδότησή τους προήρθε από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ-Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, ενώ για την υλοποίησή τους συνεργάστηκαν 13 ερευνητικοί και επιχειρηματικοί φορείς από όλη την Ελλάδα.

Τα δύο έργα έχουν συμπεριληφθεί ανάμεσα στις σημαντικότερες ερευνητικές δράσεις για τα ψυχανθή σε όλη την Ευρώπη. Μετά από τις παρουσιάσεις διοργανώθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που έδωσε την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να αλληλεπιδράσουν εκπρόσωποι καλλιεργητών, επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα, ερευνητές και εκπρόσωποι κρατικών φορέων.


Σχόλια