Μαζικά στο σκληρό σιτάρι στρέφονται οι Θεσσαλοί παραγωγοί ...

Στα πάνω του το σιτάρι, πιέζεται το βαμβάκι- Τι καιρό περιμένουν οι παραγωγοί για τη σπορά ελαιοκράμβης Μαζικά στο σκληρό σιτάρι στρέφονται ...


Στα πάνω του το σιτάρι, πιέζεται το βαμβάκι- Τι καιρό περιμένουν οι παραγωγοί για τη σπορά ελαιοκράμβης

Μαζικά στο σκληρό σιτάρι στρέφονται οι Θεσσαλοί παραγωγοί με βάση τις διαμορφωθείσες συνθήκες στην αγορά, αφού η εμπορική αξία του σκληρού σιταριού καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του κόστους παραγωγής και αφήνει ένα οικονομικό όφελος, σε αντίθεση με το βαμβάκι, το οποίο τούτες τις μέρες έχει καθηλωθεί στα 70 λεπτά. 

Όπως φαίνεται, λίγοι ήταν αυτοί που αξιοποίησαν το διάστημα των συμφωνιών (τον Σεπτέμβριο) που προέβλεπε τιμή πώλησης από 94 λεπτά έως 1 ευρώ. 

Ένα επιπλέον κίνητρο για τους παραγωγούς να στραφούν στα σιτηρά είναι τα φορολογικά οφέλη στην περίπτωση χρήσης πιστοποιημένου σπόρου για συμβολαιακή παραγωγή.

Όσον αφορά την παραγωγή ελαιοκράμβης, όσο δεν βρέχει ελαττώνονται οι πιθανότητες για αρκετές σπορές, οι οποίες τοποθετούνται χρονικά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Σχόλια