Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ERASMUS+ της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. στην Βαρκελώνη με θέμα Τεχνογνωσία σε Συστήματα Παραγωγής Αγροτικών Προϊόντων Περιβαλλοντικά Υπεύθυνων

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ERASMUS+ των Γεωπόνων Τ.Ε. της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικώνστην Βαρκελώνη με...


Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ERASMUS+ των Γεωπόνων Τ.Ε. της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικώνστην Βαρκελώνη με θέμα :Τεχνογνωσία σε Συστήματα Παραγωγής Αγροτικών Προϊόντων Περιβαλλοντικά Υπεύθυνων (Γεωργία Ακριβείας) που διεξήχθη από τις 8 έως 19 Οκτωβρίου 2022 .

Η αντιπροσωπεία των μελών της Ένωσης με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ένωσης Βασίλη Κρανιά είχε σειρά επαφών με διάφορους Επιστημονικούς & Επαγγελματικούς φορείς του Αγροτοδιατροφικού Τομέα της ευρύτερης περιοχής της Βαρκελώνης.


Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ένωσης με τον Dr Fran Garcia Ruiz καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Universitat Politécnica de Catalunya (Πολυτεχνείο της Καταλονίας), ειδικό στον τομέα της γεωργίας ακριβείας και πρόεδρο της Ένωσης Γεωτεχνικών Καταλονίας ο οποίος παρουσίασε τις εφαρμογές της γεωργίας ακριβείας στην Ισπανία και τον υπόλοιπο κόσμο σήμερα, καθώς και τα προβλήματα που καλείται αυτή η μέθοδος καλλιέργειας να λύσει στο άμεσο μέλλον τόσο στην Ισπανία αλλά και στην ευρύτερη επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπολοίπου κόσμου, (βλ. Farm to Fork, GreenDeal).

Ο Dr Fran Garcia Ruiz ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της Ένωσης για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Ισπανία, και την νοοτροπία που έχουν υιοθετήσει οι παραγωγοί, και μας ενημέρωσε με μια συνοπτική ιστορική αναδρομή για τις μορφές διαχείρισης των καλλιεργειών στην Καταλονία, εστιάζοντας στη γεωργία ακριβείας, τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται σήμερα καθώς και τη γενικότερη φιλοσοφία αυτής της μορφής διαχείρισης στον πρωτογενή τομέα.Επίσης ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι για κάποιες από τις τεχνολογίες που έχουν δοκιμαστεί στη γεωργία και πως αυτές οι τεχνολογίες κατέληξαν να αξιοποιούνται σήμερα (GPS, δορυφόροι, μικροδορυφόροι, drones καθώς και τους υπάρχοντες τύπους UAV που βρίσκουν εφαρμογή στον πρωτογενή τομέα) .


Επίσης έγινε ειδική αναφορά στο ρόλο που διαδραματίζουν οι Γεωπόνοι -Γεωτεχνικοί , ως επιστήμονες και διαμεσολαβητές μεταξύ κράτους και ιδιώτη στον πρωτογενή τομέα της Ισπανίας καθώς και για τους στόχους που έχουν οι Ισπανοί Γεωτεχνικοί τα επόμενα χρόνια.

Κύριο μέλημα και στόχος της Ένωσης Γεωτεχνικών Καταλονίας για τα επόμενα χρόνια είναι να αναγνωριστεί επίσημα από το κράτος της Ισπανίας ως οι πλέον ειδικοί στην Γεωργία Ακριβείας ώστε να εξελιχθούν και να καταλήξουν να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στη σύνταξη νόμων και διατάξεων σχετικών με τον πρωτογενή τομέα για τη χώρα τους.
Εν συνεχεία έγινε επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού Cooperativa D'Ivars ο οποίος αποτελεί τον παλαιότερο συνεταιρισμό στην πόλη Lleida τη ο οποίος ιδρύθηκε το Μάιο του 1915 και είναι από τους μεγαλύτερους και πλέον επιτυχημένους στην ευρύτερη περιοχή της Καταλονίας.


Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός καθετοποιημένου συστήματος κατάλληλου για την ευρύτερη περιοχή κατάφερε ο συγκεκριμένος συναιτερισμός να μετατρέψει μια έκταση που αποτελούσε πρακτικά "έρημο" σε καλλιεργήσιμη, εύφορη, αρδευόμενη γή μέσω της οργανωμένης και μετά από μελέτη εφαρμογής, συστημάτων ολοκληρωμένης και κυκλικής διαχείρισης των καλλιεργειών.Επίσης η Ένωση επισκεφθηκε την εταιρεία Agroxarxa η οποία ιδρύθηκε το 1991 με το αρχικό όνομα Unió de Serveis a la Pagesia SL.


Δημιουργήθηκε αρχικά από την αγροτική ένωση Unió de Pagesos de Catalunya με στόχο την οικοδόμηση μιας δομής υψηλής ειδίκευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ικανής να παρέχει υπηρεσίες σε αγρότες και κτηνοτρόφους και να καλύπτει με τις υπηρεσίες της ολόκληρη την επικράτεια της Καταλονίας.Η Agroxarxa ειναι μια πρωτοπόρος εταιρία στην εισαγωγή των Ομάδων Διαχείρισης Φάρμας (AGE) και έχει εγκριθεί ως "Αγροτική Συμβουλευτική Οντότητα". Της έχει αποδωθεί το νόμιμο δικαίωμα να συμβουλεύει και να διεκπεραιώνει το "Παγκόσμιο Συμβόλαιο Εκμετάλλευσης" σε όλη την επικράτεια της Καταλονίας και να προσφέρει τεχνικές και οικονομικές συμβουλές σε πελάτες που της το ζητούν.


Επίσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και με άλλους επιστημονικούς φορείς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα στην ευρύτερη περιοχή της Καταλονίας ενώ υπήρξε και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Άσκηση της Γεωτεχνικής δραστηριότητας τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα.
Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. θα συνεχίσει να υλοποιεί παρόμοια προγράμματα εκπαίδευσης των μελών της με κύριο στόχο την ενημέρωση και εξειδίκευση τους σε θέμα που σχετίζονται με την Άσκηση της επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας τους.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.
πηγή: (pepteg.gr)

Σχόλια