Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πάει για αυτονομία και δέχεται πλέον εισακτέους από 18 ετών

Το πρώτο ελληνικό δημόσιο ανώτατο Ίδρυμα που χρεώνει δίδακτρα, ενώ πλέον δέχεται φοιτητές και φοιτήτριες και από τα 18 τους έτη Σε πορεία αυ...


Το πρώτο ελληνικό δημόσιο ανώτατο Ίδρυμα που χρεώνει δίδακτρα, ενώ πλέον δέχεται φοιτητές και φοιτήτριες και από τα 18 τους έτη

Σε πορεία αυτονομίας μπαίνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), που είναι σήμερα το πρώτο ελληνικό δημόσιο ανώτατο Ίδρυμα που χρεώνει δίδακτρα, ενώ πλέον δέχεται φοιτητές και φοιτήτριες και από τα 18 τους έτη. Η διοίκηση του ΕΑΠ έως σήμερα διορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό Παιδείας, ωστόσο το Ίδρυμα μετά την ψήφιση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που το αφορούν από το υπουργείο Παιδείας, κινείται πλέον προς την αυτονομία και τις πρώτες …πρυτανικές του εκλογές (ή μάλλον τις πρώτες εκλογές για το Συμβούλιο διοίκησης του).

Ωστόσο, ο χαρακτήρας του ανώτατου Ιδρύματος έχει πλέον αλλάξει ριζικά. Κι αυτό γιατί στο παρελθόν το αντικείμενο του ήταν η εκπαίδευση ενηλίκων στο χώρο της Δια Βίου εκπαίδευσης με προγράμματα κυρίως μεταπτυχιακά και αποκλειστικά εξ αποστάσεως (κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν τα άλλα πανεπιστήμια στη χώρα). Τα τελευταία χρόνια όμως, στα προπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος οι θέσεις που προσφέρονται έχουν αυξηθεί αρκετά (καθώς οι εισακτέοι του δεν καθορίζονται όπως τα άλλα ΑΕΙ από την Πολιτεία), με αποτέλεσμα να εισάγονται σε αυτά και υποψήφιοι 18 ετών (με την προϋπόθεση ότι στα τμήματα που τους ενδιαφέρουν υπάρχουν κενές θέσεις). Κάτι που άλλωστε δεν το απαγορεύει ο νόμος.

Επιπλέον ο προσανατολισμός του ως του μόνου ανώτατου Ιδρύματος στη χώρα που παρέχει σπουδές ηλεκτρονικά έχει αλλάξει κι αυτός, καθώς «ηλεκτρονικά» αμφιθέατρα μπορούν πλέον σε ένα βαθμό να διοργανώσουν όλα τα πανεπιστήμια με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έφερε η πανδημία και η αναγκαστική επιλογή των εξ αποστάσεως μεθόδων.

Τέλος, ο προσανατολισμός του ΕΑΠ κινείται πλέον αρκετά προς τα προπτυχιακά προγράμματα (τα οποία και επιδιώκει τώρα να αυξήσει), παρότι στο παρελθόν αποτελούσε ένα ίδρυμα που παρείχε κυρίως μεταπτυχιακές σπουδές, στοχεύοντας στη διά βίου εκπαίδευση και επιλέγοντας τους φοιτητές του με κλήρωση.

Τα παραπάνω φαίνεται ότι φτιάχνουν ένα νέο «μοντέλο» Ιδρύματος που αναζητάει σήμερα τον προσανατολισμό του.

Πάντως το σημαντικότερο βήμα στην 25χρονη πορεία του Ιδρύματος είναι η πορεία του προς την αυτονομία. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα εκλέγει μόνο του και την διοίκηση του. Ήδη για πρώτη φορά διορίζεται ως πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του, μέλος του ίδιου του Ιδρύματος, ο έως πρόσφατα Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ιωαν. Καλαβρουζιώτης.

Στο παρελθόν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΑΠ και ο πρόεδρος του ήταν αποκλειστικά μέλη άλλων ελληνικών ΑΕΙ, ενώ οι εκλογές αφορούσαν μόνο την επιλογή των Κοσμητόρων του. Ήταν δηλαδή μια καθαρά «εσωτερική» διαδικασία που δεν έφτανε ποτέ στο επίπεδο της …κορυφής. Την δε διοίκηση του ΕΑΠ την διόριζε πάντα ο εκάστοτε υπουργός Παιδείας.

Με νόμο που ψηφίστηκε όμως πρόσφατα στην Βουλή, προβλέπεται ότι στη Διοικούσα Επιτροπή ΕΑΠ συμμετέχουν 7 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), τα οποία προέρχονται από ελληνικά ΑΕΙ, αλλα και από το ίδιο το ΕΑΠ.

Τα τελευταία χρόνια, το ίδρυμα παίρνει γύρω στους 8.500 φοιτητές ετησίως, ενώ για κάθε θεματική ενότητα που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου του ΕΑΠ χρεώνονται 450 – 500 ευρώ (οι φοιτητές και φοιτήτριες του χρειάζονται περίπου 3 θεματικές ενότητες τον χρόνο και 12 θεματικές ενότητες για να το τελειώσουν σε τέσσερα χρόνια αλλά μπορούν να το κάνουν και νωρίτερα αν πάρουν περισσότερες ενότητες).

Ήδη ξεκίνησε στο Ίδρυμα ένα νέο προπτυχιακό πρόγραμμα στις σπουδές του κινηματογράφου σε συνεργασία με το φεστιβάλ ταινιών της Δράμας, ενώ όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της διοίκησης του, ο στόχος είναι τώρα η αύξηση των προπτυχιακών του προγραμμάτων.

πηγή: in.gr

Σχόλια