Θ.Ζεμπίλης(ΝΔ): Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση αποζημίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για τις πλημμύρες του 2020 σε Λήλαντα & Μεσσαπία

Όπως είχε ενημερώσει ο Θανάσης Ζεμπίλης με σχετικό Δελτίο Τύπου από τις 20 Οκτωβρίου 2022, εκδόθηκε η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξη...


Όπως είχε ενημερώσει ο Θανάσης Ζεμπίλης με σχετικό Δελτίο Τύπου από τις 20 Οκτωβρίου 2022, εκδόθηκε η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που ρυθμίζει το θέμα της καταβολής των αποζημιώσεων για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στους δικαιούχους πλημμυροπαθείς των περιοχών Ληλαντίου και Μεσσαπίων/Διρφύων, που επλήγησαν από την καταστροφική πλημμύρα της 9ης Αυγούστου 2020.


Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5968/23-11-2022 η με Αριθμ. 170152 ΕΞ 2022 ΚΥΑ, η οποία ανάμεσα σε άλλα αναφέρει:

1. Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/Α325/28.08.2020 (Β’ 3775) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

2.Ειδικότερα, με τη διαδικασία των άρθρων 7 και 8 του ν. 4797/2021 δύναται να καλύπτεται μέρος των υλικών ζημιών οι οποίες καταγράφονται από τις αρμόδιες επιτροπές καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της κάθε Περιφέρειας και οι οποίες προκλήθηκαν από τις ως άνω πλημμύρες σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.

3.Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση υποβολής της δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και υποχρέωση να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

4.Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

Ο Θανάσης Ζεμπίλης είχε θέσει το ζήτημα της επίσπευσης της έκδοσης της ΚΥΑ, στην από 27 Σεπτεμβρίου 2022 συνάντησή του με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό κ. Χρ. Τριαντόπουλο, αρμόδιο για την κρατική αρωγή. Ενώ όλο αυτό το διάστημα μέχρι και σήμερα, παρακολουθούσε τη διαχείριση του ζητήματος στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να μην υπάρξουν και άλλες καθυστερήσεις.

Προηγουμένως, είχε υποβάλλει την με αρ. πρωτ.: 7465/16.09.2022 Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιο για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, για το ίδιο θέμα.

Σχόλια