28 Νοεμβρίου : Ημερίδα εκτροφής μηρυκαστικών ζώων στη Λάρισα οργανώνεται από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ημερίδα εκτροφής μηρυκαστικών ζώων στη Λάρισα οργανώνεται σήμερα από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Επιστημονική θεμα...


Ημερίδα εκτροφής μηρυκαστικών ζώων στη Λάρισα οργανώνεται σήμερα από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επιστημονική θεματική ημερίδα με θέμα την εκτροφή μηρυκαστικών ζώων, θα γίνει σήμερα Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στις 10 π.μ. στο αμφιθέατρο “Ησίοδος”, (κτίριο Αγροτεχνολογίας, Campus Γαιόπολις) στη Λάρισα, αφιερωμένη στην εφαρμοσμένη έρευνα και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στον παραγωγικό τομέα και με σκοπό τη σύνδεση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης με την καθημερινή κτηνοτροφική πρακτική

Η ημερίδα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν νέο θεσμό που θα αγκαλιάσει τον τομέα εκτροφής μηρυκαστικών ζώων, διοργανώνεται από το τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγούς, ζωοτέχνες και κτηνίατρους, καθώς και στις βασικές βιομηχανίες του κλάδου, όπως οι βιομηχανίες ζωοτροφών, εξοπλισμών, γάλακτος και κρέατος.

Η ημερίδα εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων διοργανώνεται σε ετήσια βάση τα τελευταία 4 χρόνια από το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας-Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι υπάρχει ελλιπής σύνδεση των ελληνικών Πανεπιστημίων με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες.

 Αν και τα ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν κύρος, κατάλληλο δυναμικό και πραγματοποιούν έρευνα σε υψηλό επίπεδο, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν γίνονται άμεσα διαθέσιμα στους εμπλεκόμενους φορείς. 

Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η ημερίδα δημιουργώντας ένα νέο θεσμό που θα συγκεντρώνει παραγωγούς, επαγγελματίες και επιστήμονες, και η τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωσή της κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. 

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο διευθυντής του Εργαστηρίου, επίκουρος καθηγητής Ανδρέας Φώσκολος, ο οποίος θα παρουσιάσει τις επιπτώσεις της χωλότητας στους οικονομικούς και ζωοτεχνικούς δείκτες στις εκτροφές βοοειδών κρεοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής. Στη συνέχεια ο υποψήφιος διδάκτορας Ηλίας Μποντέτσης θα παρουσιάσει τρόπους αντιμετώπισης της δακτυλικής δερματίτιδας σε βοοειδή. 

Ο καθηγητής Υγείας και Ευζωίας Βοοειδών, της Κτηνιατρικής Σχολή, του Πανεπιστημίου του Liverpool του Ηνωμένου Βασιλείου, Γεώργιος Π. Οικονόμου θα παρουσιάσει διαχειριστικά μέτρα για τη βελτίωση της υγείας των άκρων των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών. 

Τέλος, ο Huw McConochie, ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης της ZinPro στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παρουσιάσει την διαχείριση της διατροφής για μείωση της εμφάνισης χωλότητας σε επίπεδο κοπαδιού.Σχόλια