Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί έχει καθυστερήσει 3,5 χρόνια το έργο εκσυγχρονισμού του φράγματος Πηνειού;

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Γιατί έχει καθυστερήσει 3,5 χρόνια το έργο εκσυγχρονισμού του φράγματος Πηνειού; ΕΡΩΤΗΣΗ-Προς τον Υπουργό Υποδο...


Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Γιατί έχει καθυστερήσει 3,5 χρόνια το έργο εκσυγχρονισμού του φράγματος Πηνειού;
ΕΡΩΤΗΣΗ-Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Θέμα: «Γιατί έχει καθυστερήσει 3,5 χρόνια το έργο εκσυγχρονισμού του φράγματος Πηνειού;»
Το φράγμα Πηνειού είναι ένα από τα σημαντικότερα εγγειοβελτιωτικά έργα του νομού Ηλείας. Αποτελεί τον βασικό πυλώνα της άρδευσης του κάμπου της Βόρειας Ηλείας, με τη διασφάλιση της ταμίευσης ύδατος στην τεχνητή λίμνη. Είναι ένα έργο απόλυτα συνυφασμένο με τον πρωτογενή τομέα της Ηλείας

Παράλληλα, είναι ένα έργο που μετράει πάνω από 50 χρόνια ζωής, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητες παρεμβάσεις, που θα εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία του και θα αποκαταστήσουν πλήρως την επιχειρησιακή του δυναμική.
 
Επομένως, η αναπαλαίωση και ο εκσυγχρονισμός του φράγματος Πηνειού αποτελεί κρίσιμο έργο υποδομής για τον νομό Ηλείας. Έχει έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα αναδείξει την ευρύτερη περιοχή και τον κάμπο της Βόρειας Ηλείας.
 
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα τα παραπάνω, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επεδίωξε εμπράκτως την αναβάθμιση του σημαντικού αυτού εγγειοβελτιωτικού έργου. Ειδικότερα, στις 11/6/2019, εγκρίθηκε η ένταξη στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ τ. ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού ύψους 3.500.000 ευρώ.

Πρόκειται για μια συνολική μελέτη, που προέβλεπε την επικαιροποίηση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής του φράγματος Πηνειού και τις επιμέρους απαραίτητες μελέτες για την ανακαίνισή του. Επιπλέον, εξέταζε την κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής, την κατασκευή έργων ταμίευσης, άρδευσης, ύδρευσης και ανακαίνισης συντήρησης του τ. Δήμου Ωλένης, όπως επίσης και την ενημέρωση υφιστάμενων τοπογραφικών υποβάθρων.

Στην περίληψη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω του ορίου της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ τ. ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ», αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 15/04/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.».

Από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών έχουν περάσει πάνω από έξι (6) μήνες και ακόμα δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για τον ανάδοχο του έργου.

Επειδή το φράγμα Πηνειού είναι ένα κρίσιμο εγγειοβελτιωτικό έργο για το νομό Ηλείας.

Επειδή έχει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα του νομού Ηλείας.

Επειδή ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμισή του θα εγγυηθούν την ασφαλή λειτουργία του και θα επιφέρουν αναπτυξιακά οφέλη στην περιοχή και με την εμφάνιση μορφών τουρισμού, όπως αθλητικός τουρισμός και αγρο-τουρισμός.
 
Επειδή δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για τον ανάδοχο του έργου της μελέτης του εκσυγχρονισμού του φράγματος Πηνειού.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Έχει υπάρξει ανάδοχος για το έργο της παραπάνω μελέτης εκσυγχρονισμού του φράγματος Πηνειού και αν όχι, για ποιο λόγο;

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του συνολικού έργου εκσυγχρονισμού του φράγματος Πηνειού;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Καφαντάρη Χαρά
Μάρκου Κώστας
Μωραΐτης Θάνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Φάμελλος Σωκράτης

Σχόλια