Ενημερωτικό Φυλλάδιο της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών)

Επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλλάδιο της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) Γραφείο Τύπου & Ε...Επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλλάδιο της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών)


Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.

Σχόλια