Έγκριση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ: Λύση ή πρόκληση η εφαρμογή του;

Η επιτυχής εφαρμογή του εν λόγω Στρατηγικού Σχεδίου αποτελεί «τη σημαντικότερη πρόκληση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέ...


Η επιτυχής εφαρμογή του εν λόγω Στρατηγικού Σχεδίου αποτελεί «τη σημαντικότερη πρόκληση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα της χώρας μας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις αλλεπάλληλες κρίσεις». 

Tο Ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ύψους 13,4 δισ. ευρώ που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Δευτέρα «έρχεται να δώσει λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενή τομέα και των αγροτικών μας περιοχών», σημειώνει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου κ. Μ. Κεφαλογιάννης στη EURACTIV Ελλάδας.

Το Ελληνικό Σχέδιο εγκρίθηκε μαζί με αυτό της Γερμανίας (30,5 δισ. ευρώ) και της Λιθουανίας (3,9 δισ. ευρώ). Τα συνολικά κονδύλια στις τρεις χώρες ανέρχονται 47,8 δισ. ευρώ, από τα οποία πάνω από 14 δισ. ευρώ θα διατεθούν για περιβαλλοντικούς, κλιματικούς στόχους και οικολογικά προγράμματα και 1,6 δισ. ευρώ για τους νέους γεωργούς.

«Η έγκριση του Στρατηγικού μας Σχεδίου σηματοδοτεί μια νέα περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών για τον πρωτογενή μας τομέα και τις αγροτικές μας περιοχές, δεδομένων των σοβαρών και μεγάλων προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν», δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεωργαντάς λίγο μετά την τελική έγκριση του ελληνικού σχεδίου.

Παρά τις τρέχουσες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αγρότες, το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο διασφαλίζει ότι «προασπίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών αφού οι συνολικοί πόροι ύψους 19,3 δις που θα διατεθούν από τη νέα ΚΑΠ στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο δεν μειώθηκαν», δήλωσε στη EURACTIV Eλλάδας ο κ. Κεφαλογιάννης.

Με αυτή την επιτυχία στην εξασφάλιση πόρων, δίνεται μεγαλύτερη ευχέρεια ως προς την υλοποίηση συμπληρωματικών εθνικών πολιτικών ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι, τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Πρόκληση η εφαρμογή

Παρά το γενικότερο αίσθημα ενθουσιασμού κατά την έγκριση του Ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου, αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές η δυσκολία εφαρμογής και υλοποίησης του λόγω των των αλλεπάλληλων κρίσεων και των συνθηκών που επικρατούν στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία.

Η επιτυχής εφαρμογή του εν λόγω Στρατηγικού Σχεδίου αποτελεί «τη σημαντικότερη πρόκληση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα της χώρας μας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις αλλεπάλληλες κρίσεις», τόνισε ο Υπουργός κ. Γεωργαντάς στις επίσημες δηλώσεις του.

Από την άλλη, ο Έλληνας ευρωβουλευτής της Ομάδας της Αριστεράς GUE/NGL κ. Πέτρος Κόκκαλης, μέλος της Επιτροπής AGRI του Ευρωκοινοβουλίου δήλωσε πως «χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής, η νέα ΚΑΠ 2023-2027 αποτελεί την τελευταία ιστορική ευκαιρία για την ελληνική γεωργία», να αποκτήσει προστιθέμενη αξία και ισχυρότερη θέση στον ανταγωνισμό δεδομένων των συνθηκών.

Ενδοιασμοί

Με την τελική έγκριση του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ αναμένονται σημαντικές αλλαγές στον αγροτικό τομέα, οι οποίες όμως ήδη εγείρουν επιφυλάξεις τόσο στους αγροτικούς κύκλους όσο και σε επίσημο επίπεδο λόγω έλλειψης σχετικής ενημέρωσης.

«Η έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 ήρθε μόλις 1,5 μήνα πριν την έναρξη εφαρμογής της νέας ΚΑΠ», παρατήρησε ο ο Έλληνας ευρωβουλευτής κ. Πέτρος Κόκκαλης.

Κάτι τέτοιο εγκυμονεί βέβαια κινδύνους και επιπρόσθετες προκλήσεις για τους αγρότες, οι οποίοι θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτό «χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση κατά το σχεδιασμό του νέου Στρατηγικού Σχεδίου, ούτε και ενημέρωση κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων» προς τους αγρότες, επισήμανε ο ευρωβουλευτής.

Από Marianthi Pelekanaki | Euractiv Greece


Σχόλια