Στελεχοκοπή βαμβακόφυτων για καταπολέμηση σκουλικιού - Χρήσιμες καλλιεργητικές πρακτικές για μετασυλλεκτικές παρεμβάσεις

Χρήσιμες συμβουλές δίνει η ΔΑΟ Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με τη βαμβακοκαλλιέργεια και κυρίως για τις καλλιεργητικές πρακτικ...


Χρήσιμες συμβουλές δίνει η ΔΑΟ Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με τη βαμβακοκαλλιέργεια και κυρίως για τις καλλιεργητικές πρακτικές και τις μετασυλλεκτικές επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.

Συμβουλές που αφορούν και τον νομό Λάρισας προφανώς. Όπως αναφέρεται «την εποχή αυτή έχει συγκομιστεί το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του σύσπορου βαμβακιού. Οι καιρικές συνθήκες ήταν κατάλληλες και ευνόησαν τη συγκομιδή. Οι αποδόσεις κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Όπως είναι γνωστό το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει στο έδαφος ως νύμφη. Από αυτές τις νύμφες θα προκύψουν οι νέες πεταλούδες την επόμενη άνοιξη για να συνεχιστεί ο κύκλος του εντόμου.

Επομένως η πληθυσμιακή εξέλιξη του πράσινου σκουληκιού εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από τον αριθμό των νυμφών που θα διαχειμάσουν. 

Για να καταφέρουμε μείωση του αριθμού των νυμφών πρέπει να προβούμε σε καλλιεργητικές επεμβάσεις με σκοπό την καταστροφή όσο το δυνατό μεγαλύτερου πληθυσμού αυτών. 

  • Γι’ αυτό συστήνεται στους παραγωγούς, μετά το τέλος της συγκομιδής να προβούν άμεσα σε στελεχοκοπή των βαμβακόφυτων και εν συνεχεία να οργώσουν με άροτρο (υνί) για ενσωμάτωση των θρυμματισμένων στελεχών, ανεξάρτητα από την καλλιέργεια που θα ακολουθήσει. 
  • Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε άμεση καταστροφή των νυμφών του πράσινου σκουληκιού που βρίσκονται και διαχειμάζουν στο έδαφος. Έκθεση των νυμφών στις αντίξοες κλιματικές συνθήκες του χειμώνα. 
  • Μεταφορά των νυμφών σε βάθος 20-25 εκ. με επακόλουθο τη μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους. Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων. Εμπλουτισμό του εδάφους σε οργανική ουσία με την ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων του βάμβακος. 
  • Περιορισμό της επιφανειακής απορροής του νερού από τις χειμερινές βροχοπτώσεις. 
  • Ακόμη με το φθινοπωρινό όργωμα πετυχαίνουμε καλύτερη και ευκολότερη κατεργασία του εδάφους για την επόμενη ανοιξιάτικη καλλιέργεια. 
  • Η κατεργασία του εδάφους πρέπει να γίνει απαραιτήτως με άροτρο για να υπάρξει αναστροφή του εδάφους και όχι με άλλα εργαλεία όπως καλλιεργητή, δισκοσβάρνα ρίπερ, κλπ. 
  • Τέλος με τις παραπάνω εργασίες περιορίζουμε και τον πληθυσμό του ρόδινου σκουληκιού καθότι διαχειμάζει σαν «εν διαπαύσει» προνύμφη μέσα στα εναπομείναντα καρύδια, σε βαμβακοστελέχη, καθώς και σε ρωγμές του εδάφους.


Σχόλια