Την ανάγκη χρήσης γονιδιακών τεχνικών στη μάχη για την κλιματική & επισιτιστική κρίση προτείνει ως λύση Τσέχα Ευρωβουλευτής

Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές είναι επιστημονικές μέθοδοι που μεταβάλλουν το γενετικό υλικό ενός οργανισμού και θα μπορούσαν να τους κατασ...


Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές είναι επιστημονικές μέθοδοι που μεταβάλλουν το γενετικό υλικό ενός οργανισμού και θα μπορούσαν να τους καταστήσουν, ιδίως τα φυτά, πιο ανθεκτικούς ή να έχουν καλύτερες διατροφικές αξίες. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ανάγκη διασφάλισης της διατροφικής αυτάρκειας θα πρέπει να ωθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, δήλωσε στη EURACTIV Τσεχίας η κεντροδεξιά Τσέχα ευρωβουλευτής Michaela Šojdrová (KDU-ČSL, ΕΛΚ).

Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές είναι επιστημονικές μέθοδοι που μεταβάλλουν το γενετικό υλικό ενός οργανισμού και θα μπορούσαν να τους καταστήσουν, ιδίως τα φυτά, πιο ανθεκτικούς ή να έχουν καλύτερες διατροφικές αξίες.

«Η επιστημονική κοινότητα καλεί την Ευρώπη να αρχίσει να χρησιμοποιεί αυτές τις πολλά υποσχόμενες μεθόδους αναπαραγωγής, όχι μόνο για την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και από περιβαλλοντική άποψη. Τα φυτά θα πρέπει να είναι πιο ανθεκτικά στις ασθένειες και την ξηρασία», εξήγησε η κεντροδεξιά πολιτικός Šojdrová.

«Επιπλέον, θα πρέπει να σταματήσουμε τις διακρίσεις εις βάρος των ευρωπαίων γεωργών. Εάν μπορούμε να εισάγουμε σήμερα τέτοιου είδους καλλιέργειες ως ζωοτροφές και δεν μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί διάκριση», πρόσθεσε η νομοθέτης της Χριστιανικής και Δημοκρατικής Ένωσης – Τσεχοσλοβακικό Λαϊκό Κόμμα.

Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές δεν αναπτύσσονται επί του παρόντος στην ΕΕ και εμπίπτουν πλέον στην κατηγορία των γενετικά τροποποιημένων. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα έχει προχωρήσει και η νομοθεσία της ΕΕ δεν αντικατοπτρίζει πλέον την πραγματικότητα, λέει η νομοθέτης.

«(Οι νέες τεχνικές) μοιάζουν πολύ με τη φυσική πορεία της μετάλλαξης, μόνο που είναι επιταχυνόμενες», δήλωσε η Τσέχα ευρωβουλευτής.

Σύμφωνα με την Šojdrová, υπάρχει «μια αρκετά μεγάλη συναίνεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» ότι ο χρόνος είναι ώριμος για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, ορισμένες ομάδες, όπως οι Πράσινοι, υπογραμμίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την ανάπτυξή τους, ιδίως για τη βιοποικιλότητα. Ωστόσο, η Šojdrová δήλωσε ότι οι ανησυχίες αυτές είναι «τεχνητές».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει την πρόταση μέχρι τα μέσα του 2023.

Επιπλέον, η Šojdrová θέλει επίσης να αναβάλει τους στόχους για τη μείωση των φυτοφαρμάκων. Σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια, η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τη χρήση φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030.

«Όλοι αυτοί οι στόχοι είναι εδώ για να μείνουν στο μέλλον, αλλά ο χρόνος για την εφαρμογή τους θα πρέπει να παραταθεί και να συνοδεύεται από περισσότερη στήριξη για τους αγρότες, συμπεριλαμβανομένων νέων και διαθέσιμων ουσιών, όπως τα βιοεντομοκτόνα», κατέληξε.

Από Aneta Zachová | EURACTIV.cz | Μεταφρασμένο από Σπύρος Σιδέρης

Σχόλια