Οι δικαστές θέτουν θέμα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων για τους δημοσίους υπαλλήλους

Η μειοψηφία του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων ζητεί είτε να επανέλθουν τα δώρα και τα επιδόματα , είτε να διεκδικηθούν δικαστικά με προ...


Η μειοψηφία του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων ζητεί είτε να επανέλθουν τα δώρα και τα επιδόματα , είτε να διεκδικηθούν δικαστικά με προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

“…Ο δικαιολογητικός λόγος της κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εκλείψει μετά την είσοδο της χώρας στη λεγόμενη «μεταμνημονιακή εποχή», σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις των κυβερνήσεων τα τελευταία έτη. Τα επιδόματα εορτών και αδείας θα πρέπει να χορηγηθούν εκ νέου σε όλους τους κλάδους εργαζομένων”.

Με αυτή τη διατύπωση η μειοψηφία του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εισέρχεται με πρόταση άμεσης διεκδίκησης της επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας που καταργήθηκαν το 2012. Ζητεί να ληφθεί σχετική απόφαση από το ΔΣ , να τεθεί επισήμως το ζήτημα και αν δεν υπάρξει κυβερνητική ανταπόκριση να προχωρήσουν οι δικαστές σε ομαδικές προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Οι δικαστές άλλωστε έχουν δυο δεδομένα, πάνω στα οποία μπορούν να “πατήσουν”:

-Πρώτον ότι διανύουμε προεκλογική περίοδο

-Δεύτερον πως υπάρχει το προηγούμενο της διεκδίκησης της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης που ευοδώθηκε, μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού πως θα καταργηθεί συνολικά το 2023.

Το αίτημα διεκδίκησης της επαναφοράς των Δώρων και των επιδομάτων αδείας στον Δημόσιο Τομέα υποβλήθηκε στο Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. την 4.11.2022 απο τους

Χριστόφορο Σεβαστίδη, ΔΝ Εφέτη, Χαράλαμπο Σεβαστίδη, Εφέτη, Παντελή Μποροδήμο, Πρωτοδίκη, Μιχάλη Τσέφα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ασπρογέρακα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Έφης Κώστα, Ειρηνοδίκη:

“Στο Δ.Σ. της 6ης Φεβρουαρίου 2021 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία η εισήγηση της ομάδας μας ως προς το θέμα της ανάδειξης και προβολής του αιτήματος για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα και επαναφοράς των Δώρων και επιδομάτων αδείας. Τέθηκε ως μεσοπρόθεσμος στόχος της Ένωσης και ανατέθηκε στο Προεδρείο η διενέργεια επαφών με τις λοιπές Δικαστικές Ενώσεις και άλλους φορείς του Δημοσίου προκειμένου τα αιτήματα αυτά να λάβουν μαζικότερη στήριξη. Μειοψήφησαν τότε τα μέλη του Δ.Σ., Μ. Στενιώτη, Χ. Μαυρίδης, Ε. Κώνστα, Κ. Βουλγαρίδης, Δ. Φούκας Μ. Φωτάκης, Ν. Βελίας, δηλαδή ουσιαστικά η σημερινή πλειοψηφούσα ομάδα.

Το προεδρείο τότε υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της απέναντι στους συναδέλφους διεκδίκησε την επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης για τα έτη 2021 και 2022, ζήτησε την κατάργησή της με επιστολές στον Πρωθυπουργό και πραγματοποίησε επαφές με τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης αναθέτοντας σε δικηγορικό γραφείο την σύνταξη δικογράφων τα οποία στη συνέχεια κοινοποίησε στα μέλη της. Φτάσαμε έτσι στην επιτυχία του αρχικού σκοπού μας και ήδη ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την κατάργησή της για το επόμενο έτος.


Είναι πλέον καιρός να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του δεύτερου στόχου που αποφασίσαμε. Στην επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας. Με τα άρθρα 1 παρ. 2 και 9, 2 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του ν. 3833/2010 επιβλήθηκε αναδρομική μείωση των επιδομάτων εορτών και αδείας κατά 30%. Αμέσως μετά με το άρθρο 38 παρ. 5 του ν. 3986/2011 αποσυνδέθηκε το ύψος των επιδομάτων εορτών και αδείας από το βασικό μισθό, προβλέφθηκε για καθένα από τα επιδόματα αυτά ένα πάγιο, ιδιαίτερα μικρό και εκ των προτέρων καθορισμένο ποσό, ενώ θεσπίστηκε μέγιστο όριο συνολικών αποδοχών για την επιτρεπτή καταβολή τους.

Ακολούθως, με την περ. 1 της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργήθηκαν πλήρως, από 1.1.2013, τα επιδόματα εορτών και αδείας για όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους που αμείβονται από το δημόσιο ταμείο.

Η κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας δικαιολογήθηκε από την ανάγκη περιορισμού των ελλειμμάτων της Χώρας σε μία χρονική περίοδο, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2009, κατά την οποία, όπως δέχθηκε το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, «η επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας απειλούσε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τόσο της ιδίας όσο και της ζώνης του ευρώ εν γένει» (βλ. απόφαση Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ Τ-531/14, Λεϊμονιά Σωτηροπούλου κατά Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Με αρθρογραφία από τον Ιανουάριο του 2021 του Χριστόφορου Σεβαστίδη, Βασίλη Φαϊτά και Βανέσας Ντέγκα, καταδείξαμε ότι μία κατάκτηση των ανθρώπων της εργασίας και της επιστήμης που έχει ηλικία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο περί τους δύο αιώνες και η οποία αποσκοπούσε στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών τους, δεν νοείται να θεωρείται οριστικά διαγραμμένη. Ο δικαιολογητικός λόγος της κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εκλείψει μετά την είσοδο της χώρας στη λεγόμενη «μεταμνημονιακή εποχή», σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις των κυβερνήσεων τα τελευταία έτη. Τα επιδόματα εορτών και αδείας θα πρέπει να χορηγηθούν εκ νέου σε όλους τους κλάδους εργαζομένων στη βάση της λογικής του ν. 1082/1980.

Καλούμε όλα τα μέλη του ΔΣ να εργαστούμε στην κατεύθυνση αυτή. Να διεκδικήσουμε την επαναφορά των παραπάνω επιδομάτων με επαφές που πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα με τα αρμόδια Υπουργεία. Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση αρνηθεί να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας να διερευνηθεί η δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια Δικαστήρια και σύνταξης των σχετικών δικογράφων με επιμέλεια της Ένωσης.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια”.

ΠΗΓΉ: Ergolavikoi

Σχόλια