Νέες τεχνολογίες στη μάχη κατά του δάκου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και άλλους επιστημονικούς και ιδιωτι...


Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και άλλους επιστημονικούς και ιδιωτικούς φορείς, υλοποιεί προγράμματα αξιοποίησης και ένταξης νέων τεχνολογιών σε πειραματικές εργασίες για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς.


Η υλοποίηση των συγκριτικών πειραματικών εργασιών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς και κατ’ επέκταση στην προστασία της ελαιοπαραγωγής, την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών και της εθνικής οικονομίας.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός δήλωσε τα εξής: 

«Η ελαιοπαραγωγή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες της περιοχής μας και γι’ αυτό η προστασία της και κατ’ επέκταση η προστασία του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών είναι από τους πρωταρχικούς μας στόχους.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του διαρκούς ενδιαφέροντός της, σχετικά με την εφαρμογή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, εντάσσεται σε προγράμματα αξιολόγησης νέων μεθόδων με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση εχθρών των καλλιεργειών.
Τα αποτελέσματα των πειραματικών εργασιών πρόκειται να αξιολογηθούν από τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Γεωπονικό Αθηνών και Κρήτης. Πρόκειται για μεθόδους που συμβάλλουν στην καλύτερη κάλυψη και μεγαλύτερη προστασία απόκρημνων και δύσβατων ελαιοκτημάτων».

ΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας δολωματικού ψεκασμού του εντομοκτόνου «Success 0.24CB» έναντι του δάκου (Bactroceraoleae) στην καλλιέργεια της ελιάς με τη χρήση Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ), drone».

Η οργάνωση και σχεδιασμός των εργασιών είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΥΠΑΑΤ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των εταιρειών «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» και «IONOS Μ.ΙΚΕ». Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία «IONOS Μ.ΙΚΕ» συνολικά τρεις ψεκασμοί ελαιόδεντρων με κατάλληλο ΣμηΕΑ (εξακόπτερο-10 λτ.) σε ελαιώνες στην περιοχή της Βελίκας της Π.Ε. Λάρισας, καθώς και στην περιοχή του Διμηνίου της Π.Ε. Μαγνησίας, συνολικής έκτασης 200 στρ., έτσι ώστε να καλυφθούν διάφορα μικροπεριβάλλοντα και επίπεδα παραγωγής.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Τμ. Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟ Λάρισας, δρ. Δημ. Σταυρίδη: «Η εφαρμογή του εντομοκτόνου συμπυκνωμένου δολώματος πραγματοποιείται κάθε τρίτο δέντρο και θα συγκριθεί με τον δολωματικό ψεκασμό με επίγειους ψεκαστήρες (επινώτιους ή γεωργικούς ελκυστήρες), που πραγματοποιούνται σε όμορους παραγωγικούς ελαιώνες. Ως μάρτυρες λαμβάνονται αψέκαστα αγροτεμάχια.

Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων απέναντι στον δάκο θα εκτιμηθεί με καταμέτρηση των ακμαίων με παγίδες McPhail και μέγεθος προσβολής σε καρπούς. Παράλληλα, θα μετρηθεί η επίδραση σε έντομα μη στόχους. Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι η γόνιμη προσβολή από τον δάκο είναι μικρότερη στους ελαιόκαρπους, που εφαρμόζεται η πειραματική μέθοδος συγκριτικά με εκείνη της κλασικής από τα συνεργεία Δακοκτονίας. Η συνολική τεκμηριωμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών».

Στις πρόσφατες εφαρμογές, που πραγματοποιήθηκαν, παρευρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Απ. Μπίλλης και ο προϊστάμενος του Τμ. Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας δρ Δημ. Σταυρίδης.

2. «Παρακολούθηση της ανθεκτικότητας και της επικινδυνότητας για ανάπτυξη ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς στα εγκεκριμένα εντομοκτόνα, καθώς και συστηματική καταχώρηση των στοιχείων της ανθεκτικότητας του δάκου στη Βάση Δεδομένων Γάλανθος».

Σκοπός των εργασιών αυτών είναι η παρακολούθηση της ανθεκτικότητας του δάκου στα εγκεκριμένα σκευάσματα.

Η εργασία πραγματοποιείται σε σημαντικές ελαιοκομικές περιοχές που «είναι υπό παρακολούθηση» την τελευταία πενταετία, για την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η συστηματική καταχώρηση των στοιχείων της ανθεκτικότητας του δάκου, στη διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης – Βάση Δεδομένων Ανθεκτικότητας «Γάλανθος» (www.galanthos.gr).

Η δράση αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ (Τμήμα Προστασίας Φυτών), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με υπεύθυνο τον καθηγητή, δρ. Ιωάννη Βόντα. 

3. «Χρήση εντομοπαθογόνων μυκήτων».

Στόχος της δράσης αυτής είναι η διερεύνηση της εντομοκτόνου δράσης ενδοφυτικών εντομοπαθογόνων μυκήτων για τη μείωση των προσβολών από τον δάκο της ελιάς. Έχει αποδειχθεί από πρόσφατες μελέτες ότι πολλά στελέχη εντομοπαθογόνων μυκήτων μπορούν να αποικίσουν εντός των φυτικών ιστών και να δράσουν ενδοφυτικά.

Επιπρόσθετα, έχουν γίνει επιτυχημένες προσπάθειες τεχνητής εισαγωγής σε φυτά χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές. Ο φυσικός ή τεχνητός αυτός αποικισμός είναι ευεργετικός για το φυτό, καθώς έχει αναφερθεί ότι βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών και μειώνει την προσβολή από έντομα και ασθένειες διεγείροντας μηχανισμούς άμυνας, σε πολλές σημαντικές καλλιέργειες.

Η συγκεκριμένη αυτή δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με υπεύθυνο τον καθηγητή, δρ. Παναγιώτη Ηλιόπουλο.

4. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας παγίδων μαζικής παγίδευσης.

Η μέθοδος της μαζικής παγίδευσης είναι μια εναλλακτική μέθοδος καταπολέμησης του δάκου, η οποία μπορεί να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αποτελεσματική καταπολέμηση του δάκου.
Σκοπός της υποδράσης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εναλλακτικής καταπολέμησης του δάκου μέσω μαζικής παγίδευσης με παγίδες κλειστού τύπου προσέλκυσης και θανάτωσης.

Η υποδράση αυτή θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, με υπεύθυνο τον καθηγητή Εφαρμοσμένης Εντομολογίας, δρ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, σε συνεργασία με την Π.Ε. Λάρισας, σε 5.000 ελαιόδεντρα, με προϋπολογισμό 7.500 ευρώ.

Σχόλια