Εξαιρετικό παράδειγμα βιώσιμης κυκλικής οικονομίας το θερμοκήπιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επίσκεψη στο θερμοκήπιο του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο, το οποίο καταφέρνει να εξασφαλίζει πλήρη αυτονομία σε ε...


Επίσκεψη στο θερμοκήπιο του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο, το οποίο καταφέρνει να εξασφαλίζει πλήρη αυτονομία σε ενεργειακό επίπεδο αξιοποιώντας με επιτυχία τις σύγχρονες τεχνολογίες, πραγματοποίησε ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας.

Ο κ. Μαραβέγιας ξεναγήθηκε και ενημερώθηκε για το έργο που συντελείται από τον επικεφαλής καθηγητή κ. Νικόλαο Κατσούλα. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση για την προοπτική δημιουργίας εταιρείας τεχνοβλαστού, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής προς γεωπόνους και παραγωγούς, αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και υψηλής εξειδίκευσης προς βιομηχανικές μονάδας του κλάδου.Σημειώνεται πως η έρευνα που πραγματοποιείται στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι πολυδιάστατη και, μεταξύ άλλων, αφορά στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη μελέτη των αποδόσεών τους, στην μελέτη νέων, βελτιωμένων ποικιλιών και υβριδίων διαφόρων καλλιεργειών, στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της καλλιεργητικής πρακτικής, στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών παραγωγής αγροτικών προϊόντων και στην αποτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος όλων αυτών.

Όπως τόνισε ο κ. Κατσούλας, τόσο για τις εγκαταστάσεις, όσο για τη λειτουργία του θερμοκηπίου, έχουν αξιοποιηθεί οικονομικοί πόροι από ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας και της Ε.Ε. Επίσης, έχουν επιτευχθεί συνεργασίες με βιομηχανίες του εξωτερικού για τη χρήση ΑΠΕ, την περεταίρω εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

 

 

Ο κ. Μαραβέγιας συνεχάρη το επιστημονικό προσωπικό για το έργο που επιτελεί, υπογραμμίζοντας ότι το θερμοκήπιο του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναδεικνύεται σε ένα εξαιρετικό παράδειγμα βιώσιμης κυκλικής οικονομίας, αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει με κάθε τρόπο την πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια, η οποία πιστοποιεί τον δυναμισμό της Μαγνησίας και τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και προόδου που διαθέτει ο τόπος.

 

ΠΗΓΉ: ertnews.gr

Σχόλια