ΥπΑΑΤ: Προχωρά το Ταμείο των Μικροπιστώσεων

Ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση των αγροτών χαρακτήρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη συμφωνία για το Τ...


Ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση των αγροτών χαρακτήρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη συμφωνία για το Ταμείο Μικροπιστώσεων.

Συγκεκριμένα η συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ του Γ. Γεωργαντά και της προέδρου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Α. Χατζηπέτρου, για τη χρηματοδότηση του «Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας».

Το Ταμείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 με πόρους ύψους 21,5 εκατ. ευρώ με ευθύνη του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. θα εκδώσει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα συμμετέχουν στο Ταμείο, οι οποίοι, με πόρους του ΠΑΑ 2014-2022, θα χορηγούν δάνεια επιμερισμένου κινδύνου ύψους από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ, προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Σχόλια