Επίτροπος Γεωργίας: Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ «πολύ λίγος» για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων

Επισημαίνοντας ότι, μεταξύ της πανδημίας COVID και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο τομέας βρίσκεται σε «σχεδόν μόνιμη κρίση» τα τελ...


Επισημαίνοντας ότι, μεταξύ της πανδημίας COVID και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο τομέας βρίσκεται σε «σχεδόν μόνιμη κρίση» τα τελευταία χρόνια, ο Επίτροπος προειδοποίησε ότι αυτό αποτελεί «σοβαρό κίνδυνο» για την ασφάλεια των τροφίμων.


Ένας ισχυρότερος προϋπολογισμός πρέπει να ενισχύσει την επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική για να αντιμετωπίσει μελλοντικές κρίσεις, δήλωσε ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Janusz Wojciechowski σε συνέντευξή του στη EURACTIV, τονίζοντας την ανάγκη να εξοπλιστούν οι αγρότες με περισσότερα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων.

Η ΕΕ διαθέτει σήμερα ένα από τα πιο εκτεταμένα προγράμματα επιδοτήσεων για τη γεωργία παγκοσμίως, ύψους 270 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Όμως, σύμφωνα με τον Wojciechowski, αυτό δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του πλήθους των κρίσεων που θα αντιμετωπίσει ο τομέας στο μέλλον.

«Χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη ΚΑΠ, πράγμα που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε επίσης περισσότερα χρήματα στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ», δήλωσε στη EURACTIV σε συνέντευξή του στο περιθώριο ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα.

Επισημαίνοντας ότι, μεταξύ της πανδημίας COVID και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο τομέας βρίσκεται σε «σχεδόν μόνιμη κρίση» τα τελευταία χρόνια, ο Επίτροπος προειδοποίησε ότι αυτό αποτελεί «σοβαρό κίνδυνο» για την ασφάλεια των τροφίμων.

«Μακροπρόθεσμα, θα είναι αδύνατο να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια με έναν τόσο μικρό προϋπολογισμό», προειδοποίησε, επικρίνοντας το γεγονός ότι ο τρέχων προϋπολογισμός της ΚΑΠ, ο οποίος αντιπροσωπεύτο 0,4% του ΑΕΠ της ΕΕ, είναι ισχνός σε σύγκριση με άλλους τομείς πολιτικής, όπως η στρατιωτική ασφάλεια, όπου το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 2%

«Αυτή είναι η πρόκλησή μας – μια ισχυρότερη ΚΑΠ για τη μελλοντική περίοδο μετά το 2027», δήλωσε.

Το ταμείο κρίσης θα ενεργοποιηθεί το επόμενο έτος

Για τον Επίτροπο, η ίδια λογική θα πρέπει να επεκταθεί και στο αποθεματικό ταμείο κρίσης.

Το ταμείο -που ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο- μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση διαταραχών της αγοράς που επηρεάζουν την παραγωγή ή τη διανομή.

Αλλά αυτό υπολείπεται αυτού που απαιτείται για τη στήριξη των γεωργών σε δύσκολους καιρούς, σύμφωνα με τον Επίτροπο.

«Πρόκειται για μόλις 500 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου μόλις 3 ευρώ ανά εκτάριο γεωργικής γης στην ΕΕ», εξήγησε, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν αρκετά μέσα στην ΚΑΠ» για να αντιμετωπιστεί μια κρίση.

Ως εκ τούτου, οι αγρότες του μέλλοντος πρέπει επίσης να εξοπλιστούν με «περισσότερα μέσα για τη διαχείριση κρίσεων», δήλωσε ο Επίτροπος, προσθέτοντας ότι το αποθεματικό ταμείο για την αντιμετώπιση κρίσεων «πιθανώς θα ενεργοποιηθεί επίσης το επόμενο έτος».

Διατήρηση της χρηματοδότησης της ΚΑΠ με επίκεντρο τους γεωργούς

Ο Επίτροπος εξέφρασε επίσης την ανησυχία του ότι ο τρέχων προϋπολογισμός της ΚΑΠ – ο οποίος στηρίζεται όλο και περισσότερο για τη χρηματοδότηση των στόχων της εμβληματικής πολιτικής τροφίμων της ΕΕ, της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο Πιάτο» – είναι υπερβολικά ανεπαρκής.

Για παράδειγμα, τον Ιούλιο, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ θα τροποποιηθεί για τη χρηματοδότηση των σχεδίων της για τη μείωση των φυτοφαρμάκων. Πιο πρόσφατα, ένα σχέδιο της επικείμενης ανακοίνωσης της ΕΕ για τα λιπάσματα στηρίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό στην ΚΑΠ για την ενίσχυση του τομέα κατά της κρίσης των λιπασμάτων.

Ενώ ο Wojciechowski αναγνώρισε ότι η βιομηχανία λιπασμάτων αποτελεί μέρος του διατροφικού οικοσυστήματος της ΕΕ, η χρηματοδότηση για τα λιπάσματα θα πρέπει να βρεθεί από αλλού.

«Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ θα πρέπει να είναι, πρώτα απ’ όλα, ένας προϋπολογισμός για τους αγρότες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι «γενικά αντίθετος με τη δαπάνη χρημάτων από την ΚΑΠ για άλλους στόχους [που] δεν αφορούν άμεσα τους αγρότες».

«Πρώτα απ’ όλα, είναι οι αγρότες [που] θα πρέπει να υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ», εξήγησε.

Αντιθέτως, ο Επίτροπος ζήτησε «μεγαλύτερη συνέργεια» μεταξύ της ΚΑΠ και άλλων πολιτικών, όπως η πολιτική συνοχής και τα ταμεία ανάκαμψης, τονίζοντας ότι οι πολιτικές πρέπει να είναι «συμπληρωματικές».

Το ίδιο ισχύει και για το μέλλον του ταμείου αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτείται σήμερα από την ΚΑΠ.

«Όμως, θα πρέπει να χρηματοδοτείται και από άλλα κονδύλια, όπως τα κονδύλια συνοχής και ανάκαμψης», είπε.

Το Κοινοβούλιο «εξισορροπητική δύναμη» για τη βιωσιμότητα

Εν τω μεταξύ, ο Επίτροπος τάχθηκε επίσης υπέρ ενός ισχυρού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μεταρρύθμιση της πολιτικής γεωργικών επιδοτήσεων.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Κοινοβούλιο συνέβαλε καθοριστικά στην εξισορρόπηση «της αειφόρου προσέγγισης από τη μία πλευρά με την εστίαση στην παραγωγικότητα από την άλλη πλευρά».

Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε επίσης βασικό ρόλο στη διαφύλαξη του «κοινού» στοιχείου της ΚΑΠ, επισημαίνοντας ότι η τελευταία μεταρρύθμιση, η οποία σχεδιάστηκε για να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη, κινδύνευσε να «γίνει περισσότερο εθνική παρά κοινή».

«Αλλά αποφύγαμε αυτόν τον κίνδυνο και αυτός ήταν ο πολύ σημαντικός ρόλος του Κοινοβουλίου», κατέληξε.


Από Natasha Foote | EURACTIV.com | Μεταφρασμένο από Μαριάνθη Πελεκανάκη


Σχόλια