Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ : Ανάγκη διευκρινίσεων για το πλαίσιο αδειοδότησης των πρόχειρων κτηνοτροφικών καταλυμάτων ζώων

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Ανάγκη διευκρινίσεων για το πλαίσιο αδειοδότησης των πρόχειρων κτηνοτροφικών καταλυμάτων ζώων Ερώτηση Προς το...


Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Ανάγκη διευκρινίσεων για το πλαίσιο αδειοδότησης των πρόχειρων κτηνοτροφικών καταλυμάτων ζώων

Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Θέμα: «Ανάγκη διευκρινίσεων για το πλαίσιο αδειοδότησης των πρόχειρων κτηνοτροφικών καταλυμάτων ζώων»

Με αφορμή πρόσφατη επικοινωνία που είχα με κτηνοτρόφους στο Ν. Φλώρινας, οι οποίοι επιθυμούν να προσθέσουν πρόχειρα καταλύματα σε ήδη υπάρχουσες κτηνοτροφικές μονάδες, με τον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αιγοπροβατοτροφίας Περιοχής Αμυνταίου, E-ΠΟΙΜΕΝΩΝ, αλλά και με την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) Φλώρινας, προκύπτει ότι κατά την εφαρμογή του πλαισίου αδειοδότησης των εν λόγω καταλυμάτων έχουν προκύψει προβλήματα και διαφορετικές ερμηνείες, που χρήζουν αποσαφήνισης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 1, άρ.2 του Ν4056/2012), όπως ισχύει, για τα πρόχειρα κτηνοτροφικά καταλύματα ζώων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Αυτή είναι και η μοναδική εξαίρεση από τις πολεοδομικές διατάξεις, διότι με βάση την παρ. 2 του άρ.5 του παραπάνω Νόμου, όπως ισχύει, τα συγκεκριμένα καταλύματα οφείλουν να τηρούν τις ειδικότερες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Η μη απαίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά με την υποχρεώση παράλληλα της τήρησης των λοιπών πολεοδομικών διατάξεων, έχει δημιουργήσει στην πράξη πλήθος διοικητικών προβλημάτων. Τα πρόχειρα κτηνοτροφικά καταλύματα ζώων οφείλουν να τηρούν τους όρους δόμησης, οι οποίοι όμως συχνά δεν επαρκούν για την κάλυψη των κτηριακών αναγκών. Κατά συνέπεια, προκύπτει σε πολλές περιπτώσεις η ανάγκη χορήγησης παρεκκλίσεων, με βάση την παρ.1, άρ.2 του ΠΔ του 1985 (ΦΕΚ 270/Δ/31.05.1985).

Έχει παρατηρηθεί όμως ότι πολλές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη της Ηπείρου/Δυτικής Μακεδονίας, διατηρούν επιφυλάξεις για το αν δύναται να δοθεί παρέκκλιση στις περιπτώσεις πρόχειρων καταλυμάτων. Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που η εκάστοτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση δίνει παρέκκλιση, η σχετική διαδικασία είναι τόσο χρονοβόρα που τελικά ακυρώνει τη λογική της απλουστευμένης αδειοδότησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παρέκκλιση είναι περισσότερα από τα αντίστοιχα για έκδοση οικοδομικής άδειας για πρόχειρο κτηνοτροφικό κατάλυμα ζώων.

Σημειώνεται ότι παρά την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας στην ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με το Ν4859/2021, τα εν λόγω ζητήματα συνεχίζουν να υφίστανται, αφού δε ρυθμίζονται με το συγκεκριμένο νόμο.
Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα, την τελευταία δεκαετία στη Φλώρινα, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, να έχουν ανεγερθεί πολλές εγκαταστάσεις που δεν τηρούν τους κατά κανόνα εκτός σχεδίου όρους δόμησης.

Με βάση τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ισχύει ή όχι η δυνατότητα χορήγησης παρέκκλισης ως προς τους όρους δόμησης, με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος του 1985 (ΦΕΚ 270/Δ/31-5-85), όπως ισχύουν, για την ανέγερση πρόχειρων κτηνοτροφικών καταλυμάτων ζώων;
Για να αντιμετωπιστεί η εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία της παρέκκλισης, είναι στις προθέσεις των αρμόδιων Υπουργείων η θέσπιση ειδικών όρων δόμησης για την ανέγερση πρόχειρων κτηνοτροφικών καταλυμάτων ζώων, όπως ισχύει και για πολλές άλλες ειδικής φύσης κατασκευές;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ (Μανόλης)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος(Σάκης)
Παπαηλιού Γεώργιος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζούφη Μερόπη
Χαρίτου Δημήτρης (Τάκης)

Σχόλια