Corrida: Το ηθικό δίλημμα των επιδοτήσεων της ΕΕ προς τους εκτροφείς ταύρων μάχη

Σύμφωνα με την Unión de Criadores de Toros de Lidia, η οποία εκπροσωπεί το 54% των Ευρωπαίων εκτροφέων ταύρων για μάχες, ή corrida όπως είνα...


Σύμφωνα με την Unión de Criadores de Toros de Lidia, η οποία εκπροσωπεί το 54% των Ευρωπαίων εκτροφέων ταύρων για μάχες, ή corrida όπως είναι γνωστή στα ισπανικά, τα οφέλη από επιδοτήσεις της ΚΑΠ ανέρχονται σχεδόν στα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν ταύρους για μάχες μπορούν προς το παρόν να λάβουν επιδοτήσεις από την ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), αλλά οι ευρωπαίοι νομοθέτες και οι ομάδες εκστρατείας αμφισβητούν αυτό το μακροχρόνιο ζήτημα.

Σύμφωνα με την Unión de Criadores de Toros de Lidia, η οποία εκπροσωπεί το 54% των Ευρωπαίων εκτροφέων ταύρων για μάχες, ή corrida όπως είναι γνωστή στα ισπανικά, τα οφέλη από επιδοτήσεις της ΚΑΠ ανέρχονται σχεδόν στα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το θέμα είναι αμφιλεγόμενο στη Γαλλία, όπου υπάρχει μακροχρόνια αντίθεση στη στήριξη της ΕΕ για αυτό το είδος κτηνοτροφίας. Η πιο πρόσφατη προσπάθεια να εμποδιστεί αυτή η ροή χρηματοδότησης εισήχθη στη γαλλική Εθνοσυνέλευση από τον αριστερό βουλευτή Aymeric Caron, αλλά απορρίφθηκε στις 16 Νοεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ έχουν επίσης προσκρούσει σε τοίχο.

«Η ΕΕ δεν μπορεί να απαγορεύσει τις ταυρομαχίες, δεν υπάρχει νομικός τρόπος να το κάνει, είναι ευθύνη των κρατών. Μπορούμε όμως να την κάνουμε πιο δύσκολη, διακόπτοντας την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Younous Omarjee της Αριστεράς (GUE/NGL) στη EURACTIV Γαλλίας.

Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει δύο φορές τον τερματισμό των επιδοτήσεων για τους κτηνοτρόφους αυτούς, μία φορά το 2014 και άλλη μία το 2020, κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων για την έγκριση των δύο τελευταίων προγραμμάτων της ΚΑΠ, οι τροπολογίες απορρίφθηκαν κάθε φορά από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο της ΕΕ.

«Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε τους διάφορους τριμερείς διαλόγους», δήλωσε ο Omarjee, αναφερόμενος στις συνομιλίες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Εξήγησε ότι η ΕΕ είναι «μπροστά στο παιχνίδι με το Κοινοβούλιο, αλλά η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία είναι ενωμένες στο Συμβούλιο».

Ενώ οι ευρωβουλευτές επικαλούνται παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων που εκτρέφονται για κτηνοτροφικούς σκοπούς, οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι οι φάρμες τους θα υφίσταντο διακρίσεις.

Κατόπιν επικοινωνίας με τη EURACTIV Γαλλίας, το Observatoire National des Cultures Taurines (Εθνικό Παρατηρητήριο των Πολιτισμών των ταυρομαχιών) σημείωσε ότι το κρέας των ταύρων που αγωνίζονται είναι διαθέσιμο στην αγορά, αν και δεν καταναλώνεται ευρέως.

«Όλο το κρέας μου πηγαίνει στη βιομηχανία τροφίμων. Ακόμα και των ταύρων των ταυρομαχιών! Αφού σκοτωθεί ο ταύρος, στέλνεται σε σφαγείο με όλους τους απαραίτητους ελέγχους», δήλωσε ο Jean-Louis Darré, ο οποίος εκτρέφει 450 ζώα στην περιοχή Gers στη νότια Γαλλία, μεταξύ των οποίων περίπου 40 ταύρους μάχης.

Συνθήκες τεσσάρων αστέρων

Σύμφωνα με το Observatoire National des Cultures Taurines, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δικαιολογείται διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των εκτροφείων, επειδή οι χώροι εκτροφής – ή ganaderías – σέβονται πλήρως την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ.

«Πρόκειται για το είδος των εκτροφείων που ονειρεύονται οι οικολόγοι. Υπάρχει κατά μέσο όρο ένα εκτάριο ανά ζώο», δήλωσε η Elvire Oliu, υπεύθυνη επικοινωνίας του Παρατηρητηρίου.

Στη Γαλλία, οι περίπου 6.000 ταύροι μάχης βόσκουν σε 10.000 εκτάρια βοσκοτόπων, κυρίως στο νότο.

Για τον κτηνοτρόφο Jean-Louis Darré, ο εκτροφέας ταύρων είναι ένας «αγρότης σαν όλους τους άλλους». «Ποια φάρμα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι προσφέρει τόσο μεγάλο χώρο σε ζώα που τρέφονται με χορτάρι; Πρόκειται για συνθήκες τεσσάρων αστέρων», δήλωσε.

Οι υπερασπιστές των ταυρομαχιών υποστηρίζουν επίσης τη διατήρηση του «toro bravo», της μόνης φυλής ταύρου που επιβιώνει σήμερα χάρη στις ταυρομαχίες.

Ενώ ο αριστερός Omarjee αναγνώρισε ότι υπάρχουν κάποια βάσιμα επιχειρήματα από γεωργική, οικονομική και πολιτιστική άποψη, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η Corrida είναι ηθικά αδικαιολόγητη.

«Αλλά αν ήθελα να προκαλέσω, θα έλεγα ότι παρόμοια επιχειρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της παιδικής εργασίας ή της δουλείας. Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα», δήλωσε.

Σε συνέντευξη Τύπου στα τέλη Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με δύο Ισπανούς και Πορτογάλους συναδέλφους του, ο ευρωβουλευτής έδειξε την αποφασιστικότητά του να εξαρτήσει τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ από τον «σεβασμό των δικαιωμάτων των ζώων» – ιδίως το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το οποίο πρέπει να πληροί τις διατομεακές απαιτήσεις.

«Σήμερα, δεν γίνεται αποδεκτή ούτε μία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση υποδομών, εάν βλάπτει το κλίμα και αποκλίνει από τις συμφωνίες του Παρισιού. Αυτό δεν συνέβαινε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Θα μπορούσαμε να το επιβάλουμε και για την προστασία των ζώων», δήλωσε ο Omarjee.

Η επιπλοκή με αυτού του είδους τις αποφάσεις έγκειται επίσης στη μικτή φύση των περισσότερων εκμεταλλεύσεων.

Οι ταύροι μάχης γενικά διατηρούνται μαζί με ταύρους κρέατος, ιδίως στη γαλλική περιοχή Camargue, και άλογα και καλλιέργειες λαχανικών.

Στην ιστοσελίδα του, το Παρατηρητήριο σημειώνει ότι μόνο το 10% των ζώων σε μια φάρμα παρουσιάζεται στην αρένα, τα υπόλοιπα στέλνονται στο σφαγείο και στη συνέχεια πωλούνται σε κρεοπωλεία.

Προς το παρόν, οι ενώσεις κτηνοτρόφων είναι ευτυχείς που η χρηματοδότηση θα διατηρηθεί μέχρι το 2027.

«Μια πράσινη ΚΑΠ δεν μπορεί να πάει ενάντια στην πιο βιώσιμη κτηνοτροφία», δήλωσαν οι ενώσεις κτηνοτρόφων στον Τύπο το 2021 μετά την ψήφιση από το Κοινοβούλιο των νέων κανονισμών της ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027.

Ωστόσο, ο ευρωβουλευτής Omarjee δεν πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να εμποδίσει τα κράτη μέλη να δώσουν το παράδειγμα.

Ο πρώτος γαλλικός νόμος για την κατάργηση της ταυρομαχίας, ο οποίος θα κατατεθεί εκ νέου στην Εθνοσυνέλευση στις 24 Νοεμβρίου, έχει πυροδοτήσει μια αντίστροφη μέτρηση «για τη σταδιακή απαγόρευση των ταυρομαχιών στη Γαλλία και στην Ευρώπη», είπε.

Σχόλια