Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Τα ποσά για τους Νέους Αγρότες ανά Περιφέρεια

Το συνολικό ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 526.792.000 ευρώ. Αλλαγές στην κατανομή των πόρων ανά Περιφέρεια για το μέτρο των νέων αγ...


Το συνολικό ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 526.792.000 ευρώ. Αλλαγές στην κατανομή των πόρων ανά Περιφέρεια για το μέτρο των νέων αγροτών προβλέπει τροποποιητική απόφαση του ΥπΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορά την 3η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».


Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται το συνολικό ποσό ύψους 526.792.000 ευρώ για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης, το οποίο θα κατανεμηθεί για νομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων.

Έτσι, τα ποσά ανά Περιφέρεια, όπως αυτά κατανέμονται σε βάρος του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014–2020 είναι τα εξής:

 

Να σημειωθεί ότι «κατά την κατανομή των πόρων λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, η νησιωτικότητα, η ορεινότητα, η υποεκτίμηση της ενδοπεριφερειακής σημασίας του πρωτογενούς τομέα λόγω της παρουσίας, στην ίδια Περιφέρεια, ενός ισχυρού δευτερογενούς τομέα, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των πυρόπληκτων περιφερειών, που προέκυψε από τις εκτεταμένες πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις το καλοκαίρι του 2021», επισημαίνεται στην απόφαση.

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σε ότι αφορά τις αποφάσεις για ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα των νέων αγροτών μέχρι τώρα, τροποποιητικές αποφάσεις και πίνακες εντάξεων έχουν αναρτηθεί από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας, ενώ αναμένονται από την Κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη, προκειμένου να ξεκινήσουν οι πληρωμές των δικαιούχων της ενίσχυσης.

πηγή:in.gr

Σχόλια