Σημαντική η ευζωία για τη βιωσιμότητα των εκτροφών

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση επαγγελματιών του κλάδου, εκτροφέων βοοειδών, τόσο κρεοπαραγωγής όσο και γαλακτοπαραγωγής, αλλά και φοι...


Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση επαγγελματιών του κλάδου, εκτροφέων βοοειδών, τόσο κρεοπαραγωγής όσο και γαλακτοπαραγωγής, αλλά και φοιτητών, στην 4η ημερίδα εκτροφής μηρυκαστικών ζώων, που οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα από το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον διευθυντή του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας- Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων, επίκουρο καθηγητή, Ανδρέα Φώσκολο, και σε μεγάλο βαθμό εκπλήρωσε τον σκοπό της, που είναι να αποτελέσει θεσμό που θα συγκεντρώνει παραγωγούς, επαγγελματίες και επιστήμονες. 

Όπως αποδείχτηκε η ημερίδα αγκαλιάστηκε και από την αγορά, όπως δηλώνει η παρουσία σημαντικών εταιρειών του κλάδου ως χορηγοί (Αγροκτηνοτροφική, Nuprema ABEE και Αφοί Δρουμτσέκα). Ικανοποιητική ήταν και η συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.


Η 4η ημερίδα ήταν αφιερωμένη σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της εκτροφής βοοειδών, της χωλότητας. Δηλαδή, των διαφόρων προβλημάτων στα άκρα των ζώων που μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα βάδισης. 

Η χωλότητα, ή «κουτσαμάρα» όπως την αποκαλούν οι κτηνοτρόφοι, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα ευζωίας των αγελάδων, αλλά επηρεάζει και την οικονομική βιωσιμότητα των εκτροφών, μιας και μια χωλή αγελάδα παράγει λιγότερο.

Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις στους ζωοτεχνικούς και οικονομικούς δείκτες των εκτροφών αναλύθηκαν στην πρώτη ομιλία της ημερίδας, από τον κ. Ανδρέα Φώσκολο. Παρουσιάζοντας πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών από όλο τον κόσμο τεκμηρίωσε τόσο τη μειωμένη απόδοση στους ζωοτεχνικούς δείκτες, όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών των μειωμένων ζωοτεχνικών δεικτών.

Στη συνέχεια παρουσίασε στοιχεία της μελέτης της ομάδας του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας-Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων σε ελληνικές εκτροφές διαφόρων μεγεθών, όπου η μέση οικονομική απώλεια σε ελληνικές εκτροφές υπολογίστηκε στα 352 € / ζώο, συνυπολογίζοντας όχι μόνο τις απώλειες γάλακτος, αλλά και τις απαραίτητες δαπάνες για τη θεραπεία των ζώων.

Στη συνέχεια, ο κ. Ηλίας Μποντέτσης, ζωοτέχνης - ποδοκόμος και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία της έρευνάς του για τη Δακτυλική Δερματίτιδα, μία από τις συχνότερες αιτίες χωλότητας των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. 

Επιπλέον, προσδιόρισε τις σημαντικότερες διαχειριστικές παρεμβάσεις για μείωση της εμφάνισης χωλότητας στις εκτροφές βοοειδών. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο καθηγητής Ευζωίας και Υγείας των Βοοειδών του Πανεπιστημίου του Liverpool, Γιώργος Οικονόμου, η ερευνητική ομάδα του οποίου έχει τεράστιο έργο στο θέμα της χωλότητας. 

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη σύγκριση της ελληνικής πραγματικότητας με την πραγματικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και πρότεινε ένα σχέδιο δράσεων για την καταπολέμηση της χωλότητας σε ελληνικές εκτροφές.

Τέλος, ο διατροφολόγος της πολυεθνικής ZinPro, δρ Huw MC Conochie, αναφέρθηκε στις απαραίτητες διατροφικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Η σύγχρονη επιστήμη θεωρεί ότι ένα μεγάλο μέρος της εμφάνισης χωλότητας στα εκτρεφόμενα βοοειδή μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον συνδυασμό διαχειριστικών, π.χ. δάπεδα στους στάβλους, και διατροφικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα τη λεγόμενη μεταβατική περίοδο των αγελάδων. 

Οι διατροφικές παρεμβάσεις σκοπό έχουν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των ζώων σε θρεπτικά συστατικά και ιδιαίτερα σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες. 

Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τις τεράστιες οικονομικές απώλειες της χωλότητας, καθώς και για τις άμεσα εφαρμόσιμες δράσεις που θα μειώσουν αισθητά το πρόβλημα. 

Χορηγός επικοινωνίας στην ημερίδα ήταν η «Ελευθερία».


Σχόλια