Αναγκαία η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης για τις μέλισσες

Γηράσκει ηλικιακά ο πληθυσμός των μελισσοκόμων στη χώρα μας. Σύμφωνα με τους ασχολούμενους στο χώρο, λίγοι είναι εκείνοι οι νέοι που επιλέγο...


Γηράσκει ηλικιακά ο πληθυσμός των μελισσοκόμων στη χώρα μας. Σύμφωνα με τους ασχολούμενους στο χώρο, λίγοι είναι εκείνοι οι νέοι που επιλέγουν τα τελευταία χρόνια την επαγγελματική τους ενασχόληση με το αντικείμενο.

Έτσι, ο αριθμός νέων μελισσοκόμων που εισέρχεται στο χώρο σημειώνει κάμψη σε σχέση με τις προηγούμενες δύο δεκαετίες.

Παρά τη μείωση του ενδιαφέροντος συνεχίζονται οι προσπάθειες στήριξης των ήδη ασχολουμένων. Για παράδειγμα στο χώρο της αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων καταπολέμησης ασθενειών που προσβάλουν τα σμήνη των μελισσών. Τους τρόπους αυτούς αναζητά η Χατζήνα Φανή, Βιολόγος – Ερευνήτρια στο Τμήμα Μελισσοκομία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με τους συνεργάτες της αναγνωρίζοντας πως είναι στραμμένοι και οι νέοι μελισσοκόμοι στη χρήση βιολογικών σκευασμάτων, όποτε χρειάζεται.

Όπως δήλωσε στο ertnews.gr αναγκαία είναι στο χώρο αυτό η δημιουργία και η λειτουργία ενός Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης, το πρώτο στην Ελλάδα, το οποίο θα θέσει στο επίκεντρο της προσπάθειάς του τη Στοχευμένη Γενετική Βελτίωση των Ελληνικών Μελισσών. «Η δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης οδηγεί στην παραγωγή, στην ανθεκτικότητα και στην ανεκτικότητα των σμηνών στις ασθένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την κα Χατζήνα τα στάδια που ακολουθούνται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η μελέτη, η παρατήρηση, ο χαρακτηρισμός, οι συζεύξεις και οι μετρήσεις με στόχο την καταλληλότερη επιλογή. «Είναι πρακτική», όπως είπε, «που ακολουθείται σε άλλα ζώα, αλλά όχι στις μέλισσες», αναφερόμενη παράλληλα και στην ανάγκη εναλλακτικής καταπολέμησης των ασθενειών μακριά από χημικά σκευάσματα με βιολογικούς τρόπους.


πηγή:ertnews.gr

Σχόλια