Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με καθυστέρηση θα ξεκινήσουν οι πληρωμές βιολογικών & άλλων αγροπεριβαλλοντικών λόγω gov.gr

Με καθυστέρηση οι πληρωμές βιολογικών και άλλων αγροπεριβαλλοντικών λόγω gov.gr Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Τετάρτη 30 Νοεμβ...


Με καθυστέρηση οι πληρωμές βιολογικών και άλλων αγροπεριβαλλοντικών λόγω gov.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου που είχε προαναγγελθεί ως ημέρα πληρωμών, ανέβηκε στο σύστημα gov.gr ένας ακόμα διασταυρωτικός έλεγχος της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης με τις δηλώσεις για βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Παράλληλα, εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος, μαζί με σειρά άλλων αντίστοιχων για τα υπόλοιπα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατά συνέπεια οι πληρωμές θα καθυστερήσουν μέχρι να εκδοθεί η εντολή πληρωμής από ΟΠΕΚΕΠΕ , καθώς η πλατφόρμα του gov.gr τρέχει φέτος για πρώτη φορά την πληρωµή των εν λόγω προγραµµάτων.

Χαρακτηριστικές των καθυστερήσεων είναι οι οδηγίες που δίνονται μέσω εγκυκλίου του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για την βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Κατά παρέκκλιση για το στάδιο προκαταβολής του έτους αιτήσεων 2022 και σε συνέχεια της μετάβασης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο gov.gr, ο διοικητικός έλεγχος πραγματοποιείται σε επίπεδο ΑΦΜ με επιβεβαίωση από σχετική βάση δεδομένων «της ύπαρξης ή μη ευρήματος μη συμμόρφωσης σε επίπεδο συνολικά ενταγμένης εκμετάλλευσης.

Τα σημεία ελέγχου ανά παραγωγό και ανά αγροτεμάχιο, αφορούν σε:

• Ύπαρξη Διακοπή Σύμβασης, με επιλογές: ΝΑΙ/ΟΧΙ

• Αποβολή από το σύστημα ελέγχου, με επιλογές: ΝΑΙ/ΟΧΙ• Ευρήματα, με επιλογές:

o ΝΑΙ, αν υπάρχουν ευρήματα που οδηγούν σε μη συμμόρφωση σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή

o ΟΧΙ, αν υπάρχουν ευρήματα

o Εκτός Συστήματος Ελέγχου

Συνοδευτικά αρχείαπηγή: agro24.gr


Σχόλια