Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Oι 9 αγορές στόχοι για αύξηση εξαγωγών τροφίμων με ενισχύσεις 185,9 εκατ.

Εννέα περιοχές -στόχους για την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων εντοπίζει η  χρηματοδοτώντας το 2023 με 185,9...


Εννέα περιοχές -στόχους για την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων εντοπίζει η  χρηματοδοτώντας το 2023 με 185,9 εκατ. ευρώ νέα προγράμματα προώθησης των ευρωπαϊκών προϊόντων.

Χώρες και περιφέρειες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη και η Βόρεια Αμερική αποτελούν τις βασικές αγορές στις οποίες στοχεύει η ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θέλει να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δίνουν τη μάχη στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία απορροφά το 25% των εξαγωγών της ΕΕ των 27. Επιπρόσθετα, η Κομισιόν εκτιμά ότι μπορεί να υπάρξουν εξαγωγικές ευκαιρίες στις αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, ενώ θεωρεί ότι δεν πρέπει να παραμεληθούν οι αγορές της Λατινικής Αμερικής και της Μέσης Ανατολής.

Αναλυτικά, με βάση την ανάλυση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:


• Κίνα και Νοτιοανατολική Ασία: εξακολουθούν να είναι ελκυστικές με ευοίωνες προοπτικές για αύξηση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης του ΑΕΠ, της αύξησης του πληθυσμού καθώς και της προβλεπόμενης αύξησης των εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων. Η Κίνα και η Νοτιοανατολική Ασία καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο των παγκόσμιων εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σημασία τους ως αγορών – στόχου για δράσεις προώθησης των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της ΕΕ.
• Ιαπωνία-Νότια Κορέα: αν και οι εισαγωγές δεν αυξάνονται με μεγάλο ρυθμό, είναι σημαντικές αγορές για τα αγροτικά προϊόντα της ΕΕ, περιλαμβανομένων και των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Ως εκ τούτου χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτές καθώς είναι μεγάλες αγορές με εύπορους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για τα υψηλής ποιότητας και ασφαλή προϊόντα της ΕΕ.
• Σιγκαπούρη: προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της ΕΕ μετά την πρόσφατη ενεργοποίηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Αποτελεί πρωταρχικής σημασίας προορισμό για εμπόριο, τόσο στην Ασία όσο και παγκοσμίως. Έχει θέση κλειδί στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και είναι ενεργό μέλος στην Ένωση των Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στην οποία η παρουσία της ΕΕ θα ενδυναμωθεί μετά τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Βιετνάμ.
• Βόρεια Αμερική: Μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βόρεια Αμερική απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της ΕΕ και παραμένει ελκυστική αγορά. Η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία της ΕΕ με τον Καναδά (CETA) και η επικείμενη ενεργοποίηση της επικαιροποιημένης συμφωνίας με το Μεξικό αποτελούν έναν πρόσθετο λόγο για να δοθεί αυξημένη προσοχή στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Επιπρόσθετα, οι ΗΠΑ είναι ελκυστική αγορά καθώς οι καταναλωτές της επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για τα προϊόντα της ΕΕ.

Άλλες περιοχές με αναγνωρισμένη δυναμική για τα προϊόντα της ΕΕ:

• Ηνωμένο Βασίλειο: απορροφά το 25% των εξαγωγών της ΕΕ των 27 και αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό προορισμό. Καθώς οι παραγωγοί από τις 27 χώρες –μέλη της ΕΕ ανταγωνίζονται σκληρά με σημαντικές εταιρείες από άλλα περιοχές του πλανήτη για στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη αγορά.
• Οι χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής δεν δείχνουν να έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης αλλά μπορεί να αποδειχθούν ελκυστικές για συγκεκριμένα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ, όπως και να αποτελέσουν λύση στην αναγκαιότητα διαφοροποίησης των αγορών. Καθώς η άμεση επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur είναι αβέβαιη, δεν θα πρέπει να παραμεληθούν προγράμματα προώθησης των προϊόντων της ΕΕ.
• Καθώς οι διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία έχουν ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022, ενώ οι διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία συνεχίζονται, οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς μπορούν να προσβλέπουν σε νέες εξαγωγικές ευκαιρίες σ’ αυτές τις αγορές. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι κατά το παρελθόν υλοποιήθηκαν συγκριτικά λίγα προγράμματα προώθησης προϊόντων σ’ αυτές.
• Η Εγγύς και η Μέση Ανατολή μπορεί να μην εμφανίζουν πολύ μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά είναι προορισμός στον οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για αρκετά σημαντικά προϊόντα. Επιπρόσθετα, η περιοχή έχει παίξει σημαντικό ρόλο ως εναλλακτικός προορισμός για αγροδιατροφικά προϊόντα, όταν επιβλήθηκε το πλαφόν που επέβαλε η Ρωσία επηρέασε τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Αυτό μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

Προγράμματα προώθησης 185,9 εκατ. ευρώ το 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 185,9 εκατ. ευρώ το 2023 για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προώθησης βιώσιμων και υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, τόσο στην εσωτερική αγορά (83,3 εκατ. ευρώ) όσο και παγκοσμίως (83,1 εκατ. ευρώ).

Τα προγράμματα προώθησης έχουν στόχο να αναδείξουν και να ευνοήσουν προϊόντα που συμμορφώνονται με στόχους όπως η βιωσιμότητα της γεωργίας της ΕΕ, η προώθηση της καλής διαβίωσης των ζώων, η προώθηση υγιεινών και βιώσιμων διατροφικών συνηθειών καθώς και της κατανάλωσης νωπών φρούτων και λαχανικών, ώστε να βοηθηθεί ο συγκεκριμένος τομέας να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, όπως η μείωση της κατανάλωσης και των εξαγωγών και η ασθενής διαπραγματευτική θέση έναντι των μεγάλης κλίμακας αλυσίδων λιανικής πώλησης και μεταποιητών.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις προσεχείς εκστρατείες του 2023 θα δημοσιευτούν τον Ιανουάριο του 2023 από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας. Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αρμόδιες για δραστηριότητες προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής, είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και τις προτάσεις τους. Τα λεγόμενα «απλά» προγράμματα μπορούν να υποβληθούν από μία ή περισσότερες οργανώσεις από την ίδια χώρα της ΕΕ. Τα «πολυπρογράμματα» προέρχονται από τουλάχιστον δύο εθνικές οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις.

Σχόλια