Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο:Πρόσκληση για Πρόσληψη 1 Ατόμου Ειδικότητας ΤΕ Γεωπόνου

Επισυνάπτουμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΤΕ Γεωπόνου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτ...


Επισυνάπτουμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΤΕ Γεωπόνου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

https://bpi.gr/files/anakoinvseis-theseis/28122022/5211_

 

 
 πηγή:pepteg.gr

Σχόλια