Θανάσης Πετρόπουλος: Η κυβέρνηση προσπάθησε με ευκαιριακά επιδοματικά μέτρα να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις σε ενέργεια, λιπάσματα & ζωοτροφές

Δήλωση Θανάση Πετρόπουλου, Γραμματέα Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα» Την τελευταία δεκαετία η Ελληνικ...


Δήλωση Θανάση Πετρόπουλου, Γραμματέα Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα»

Την τελευταία δεκαετία η Ελληνική γεωργία, διερχομένη μέσα από πολλαπλές κρίσεις: οικονομική υγειονομική, κλιματική, ανέπτυξε μεγάλη προσαρμοστικότητα, είχε όμως και σημαντικές απώλειες.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούν την τελευταία απογραφή, μειώθηκαν ανησυχητικά οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ο αριθμός των απασχολούμενων στην πρωτογενή παραγωγή. Επίσης καταγράφεται σημαντική μείωση του όγκου παραγωγής και του γεωργικού εισοδήματος. Δυστυχώς καταρρίπτεται ο αστικό αστικός μύθος που θέλει τους αγρότες μας να μην επηρεάζονται από τις κρίσεις.

Το 2022 ήταν σίγουρα μια απρόβλεπτη χρονιά λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και δύσκολη για τους αγρότες μας, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής και του κόστους διαβίωσης των Ελληνικών νοικοκυριών. Η κυβέρνηση προσπάθησε με ευκαιριακά επιδοματικά μέτρα να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις στην ενέργεια, στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές. Η παταγώδης αποτυχία της, καταγράφεται με την αποσπασματική και με μεγάλη καθυστέρηση καταβολή των ενισχύσεων της ΚΑΠ, που στο τέλος του έτους, κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την ζωή των κατοίκων της υπαίθρου.

Το 2023 ξεκινά με μεγάλες δυσκολίες. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος γιατί δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.

Για την Ευρώπη υπάρχουν δυο σημαντικές προκλήσεις: η διατροφική επάρκεια και την κλιματική απειλή. Οι πολιτικές που θα εφαρμόσει οφείλουν να υπηρετούν την ιδέα της Ευρώπης: να εκφράζουν την αλληλεγγύη της για δίκαιη κατανομή της τροφής σε όλο τον πλανήτη, να προστατεύουν το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τη γεωποικιλότητα.

Η Ατζέντα 2030, η Πράσινη Συμφωνία, η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), το Ταμείο Ανάκαμψης, θέτουν το πλαίσιο εντός του οποίου καλείται να αναπτύξει τις δραστηριότητές του κάθε οικονομικός τομέας σήμερα και στο μέλλον.

Όλο αυτό το πλέγμα των κοινοτικών πολιτικών, είναι τα εργαλεία, που θα πρέπει να τα ενσωματώσομε και να τα αξιοποιήσουμε, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της δικής μας Εθνικής Στρατηγικής για τον Πρωτογενή Τομέα.

Για την Ελλάδα το 2023 είναι ουσιαστικά η πρώτη χρονιά εφαρμογής της Νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, που έχει προσανατολισμό τον περιβάλλον και την καινοτομία.

Οι περιορισμοί και οι πολλές προϋποθέσεις που θέτει στην κατανομή των επιδοτήσεων, δημιουργούν μεγάλα εμπόδια για την είσπραξη των ενισχύσεων. Είναι μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν οι αγρότες μας. Είναι απαράδεκτο και αδικαιολόγητο οι ψηφιακές πλατφόρμες να δημιουργούν εμπόδια.

Στόχος της χώρας μας θα πρέπει να είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, ο περιορισμός της ψηφιακής γραφειοκρατίας και η δημιουργία ενός νέου μοντέλου συν-εργατικότητας και καινοτομίας.

 

Σχόλια