Στα όριά τους οι γεωτρήσεις στον θεσσαλικό κάμπο

Ελλειμματικά χαρακτηρίζονται τα οριοθετημένα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Θεσσαλίας, όπου κα...


Ελλειμματικά χαρακτηρίζονται τα οριοθετημένα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Θεσσαλίας, όπου και συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός ενεργών γεωτρήσεων της περιοχής.

Αυτό έδειξε η καταγραφή των υδρογεωτρήσεων που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον θεσσαλικό κάμπο, γεγονός που -κατά κύριο λόγο- οφείλεται στα εντατικά ποτίσματα των χωραφιών.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Δρ Πέτρος Βαρελίδης, τόνισε ότι «τα στοιχεία ήδη αξιοποιούνται στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών», προκειμένου να τεθεί η βάση για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ειδικότερα, συνολικά στον κάμπο απογράφηκαν 21.894 υδρογεωτρήσεις με τους νομούς Λάρισας (8.411 υδρογεωτρήσεις), Καρδίτσας (6312 υδρογεωτρήσεις), Τρικάλων (2.800) και Μαγνησίας (2.594) να συγκεντρώνουν το 92% του συνόλου των υδρογεωτρήσεων του Υδατικού Διαμερίσματος.

Όπως έγινε γνωστό, με βάση τα στοιχεία της απογραφής συντάχθηκαν 33 Τεχνικές Εκθέσεις και περιλαμβάνουν τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία για την διεξαγωγή συμπερασμάτων όλων των βασικών παραμέτρων όπως αυτές προκύπτουν από την καταχώρηση των απογραφικών δελτίων, την αποτύπωση όλων των παραμέτρων σε θεματικούς χάρτες και την εκτίμηση των συνιστωσών υδατικού ισοζυγίου.

Από τη σύνταξη των Τεχνικών Εκθέσεων προέκυψε ότι τα μεγάλα ΥΥΣ που συγκεντρώνουν και τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών γεωτρήσεων χαρακτηρίζονται ως «Ελλειμματικά».

Επίσης, προέκυψε ότι περίπου το 90% χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, το 6,7 % για την κτηνοτροφία, το 1,6% για την ύδρευση και το 1,7% για βιομηχανική και άλλη χρήση.

Όπως δήλωσε ο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, «είναι εξαιρετικά σημαντικό να παράγονται και να διατίθενται σε όποιον ενδιαφερόμενο (μελετητές, ΜΚΟ, πολίτες, διοίκηση, πολιτική ηγεσία κ.λπ.) λεπτομερή πρωτογενή στοιχεία που επιτρέπουν την ανάλυση, διερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των νερών, η οποία ειδικά στην περίπτωση της Θεσσαλίας, έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα στο υδατικό ισοζύγιο».

Ενώ όπως τόνισε, «τα στοιχεία αυτά ήδη αξιοποιούνται στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών».

Το έργο ΣΑΜΥ ΙΙ αποτελεί βασικό εργαλείο στην αποτελεσματική διαχείριση των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος και της προστασίας των υπόγειων υδροφόρων από την υπεράντληση. Ο όγκος των απολήψιμων ποσοτήτων νερού αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον υπολογισμό των υδατικών ισοζυγίων, βοηθώντας στην αξιολόγηση της κατάστασης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων και στην εκτίμηση των πιέσεων που δέχονται για τη λήψη κατάλληλων μέτρων, καθώς και την επίτευξη του στόχου της ορθολογικής τους διαχείρισης.

Τα αποτελέσματα του Έργου υποστηρίζουν τις δράσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και έχουν σκοπό να ενισχύσουν την υδατική πολιτική της χώρας, τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του υδατικού πλούτου της, τηρώντας παράλληλα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (60/2000/ΕΚ, 118/2006/ΕΚ και 91/676/ΕΟΚ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020(2023).

πηγή: newmoney

Σχόλια