Ψηφίστηκε η τροπολογία που επιτρέπει σε πτηνοτροφικές μονάδες να εντάσσονται σε προγράμματα χρηματοδότησης

Λύση στο πρόβλημα αδειοδότησης των υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων δίνει τροπολογία που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή σε νομοσχεδίου του υπο...


Λύση στο πρόβλημα αδειοδότησης των υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων δίνει τροπολογία που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή σε νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιτρέποντας έτσι στις πτηνοτροφικές μονάδες να εντάσσονται σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Ψηφίστηκε η τροπολογία που επιτρέπει σε πτηνοτροφικές μονάδες να εντάσσονται σε προγράμματα χρηματοδότησης© Παρέχεται από: sofokleousin.gr

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο άρθρο 9 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής προβλέπεται: «Οι πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής, οι οποίες αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι ευρίσκοντο σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 (Α'52), έχοντας αποστάσεις μικρότερες των ελαχίστων των πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ως άνω νόμου, μπορούν να ανανεώνουν, να μεταβιβάζουν ή να τροποποιούν την έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας (…)».


Σχόλια