Αποφάσεις Συγκλήτου ΕΛΜΕΠΑ για την αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων του πρώην ΤΕΙ με τα νέα πτυχία του Πανεπιστημίου

Αποφάσεις Συγκλήτου ΕΛΜΕΠΑ για την αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων του πρώην ΤΕΙ με τα νέα πτυχία του Πανεπιστημίου - 15 Αποφάσεις ...


Αποφάσεις Συγκλήτου ΕΛΜΕΠΑ για την αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων του πρώην ΤΕΙ με τα νέα πτυχία του Πανεπιστημίου - 15 Αποφάσεις Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα νέα πτυχία του Πανεπιστημίου Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τα πρακτικά της συνεδρίασης Συγκλήτου ΕΛΜΕΠΑ για την έκδοση πορίσματος αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης με τα νέα πτυχία του Πανεπιστημίου.

Έπειτα από γραπτό αίτημα που καταθέσαμε ως Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς την γραμματεία της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ για να μας δοθούν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Συγκλήτου που πραγματοποιήθηκε στις 23/02/2023 και στην οποία συμμετείχαμε με θέμα «Συζήτηση για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα νέα πτυχία του Πανεπιστημίου» μας στάλθηκαν τα αποσπάσματα πρακτικών που αφορούν τις τελικές αποφάσεις που πάρθηκαν από την Σύγκλητο.

Το τελικό συμπέρασμα από τα εν λόγω αποσπάσματα πρακτικών είναι ότι το Πανεπιστήμιο τονίζει την ανάγκη για διευθέτηση του ζητήματος και γενικά ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί.

Παρόλα αυτά η εν λόγω τοποθέτηση δεν περιέχει κάποιο σαφές πλάνο ούτε για το ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί από τις Πρυτανικές αρχές για την ανάδειξη του εν λόγω ζητήματος.

Αποτελεί θετικό γεγονός ότι αποτυπώνεται γραπτώς από τις πρυτανικές αρχές η ανάγκη για λύση του ζητήματος όμως ως Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Κρήτης οφείλουμε να τονίσουμε πως είναι ανάγκη να υπάρξει μια αναλυτική πρόταση από το τις Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου για τον τρόπο ή την διαδικασία αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα νέα πτυχία του ΕΛΜΕΠΑ, έτσι ώστε να γίνει σαφές ως προς την πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας ότι το Πανεπιστήμιο παρέχει ουσιαστική στήριξη στο εν λόγω ζήτημα.

Τέλος το αίτημα μας για κοινοποίηση των αναλυτικών πρακτικών της από 23/02/2023 συνεδρίασης Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ, δεν ικανοποιήθηκε καθότι οι απόφοιτοι έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να γνωρίζουν τις απόψεις όλων των καθηγητών της Συγκλήτου για το εν λόγω ζήτημα.

Ακολουθούν οι αποφάσεις των συνεδριάσεων της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα νέα πτυχία του Πανεπιστημίου.Τα ΠρακτικάΣχόλια