Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η κυβερνητική απόφαση για το Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε το «Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου» για το έτος 2023. Σύμφωνα με την απόφα...


Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε το «Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου» για το έτος 2023. Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΑΑΤ, ο καταρροϊκός πυρετός είναι σοβαρότατο νόσημα, που προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στους κτηνοτρόφους. 

Οφείλεται σε ιό που μεταδίδεται στα ζώα αποκλειστικά από ένα είδος μικρού εντόμου που ζει στα σκοτεινά και υγρά σημεία του στάβλου. 

Στόχοι του προγράμματος είναι η συστηματική έρευνα και διαφορική διάγνωση, με εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών του Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ) στα βοοειδή, στα πρόβατα και στα αιγοειδή, μέσω της παθητικής και της ενεργητικής επιτήρησης. 

Σε περίπτωση ορομετατροπής ή/και ανίχνευσης ιού του ΚΠ σε ζώο μάρτυρα, απαιτείται η άμεση διενέργεια περαιτέρω έρευνας (κλινικής και εργαστηριακής) για τον αποκλεισμό ή μη της κυκλοφορίας του ιού του Κ.Π. και έλεγχος, που αποσκοπεί στον εντοπισμό κλινικά ύποπτων ζώων ως προς τον Καταρροϊκό Πυρετό, όχι μόνο στο πλαίσιο των συνήθων κτηνιατρικών δραστηριοτήτων (για την παροχή περίθαλψης, την εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου/ εκρίζωσης νοσημάτων, την έκδοση ή τον έλεγχο εγγράφων ή υγειονομικών πιστοποιητικών ή αδειών μετακίνησης ζώων, τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας, τη συλλογή δειγμάτων για διαγνωστικούς σκοπούς κ.λπ.), αλλά και με στοχευμένη κλινική διερεύνηση του νοσήματος.

Ακολούθως αναφέρονται ποια μέτρα λαμβάνονται σε περίπτωση υποψίας Καταρροϊκού Πυρετού (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ορομετατροπής ζώου μάρτυρα), με την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας, να ενημερώνει άμεσα την Κεντρική Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ) και προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες, ως προς τον περιορισμό των μετακινήσεων.


Σχόλια