Άρδευση ακριβείας από το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας στη Μεσσηνία

Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας, προσφέρει δωρεάν τη δυνατότητα σε πέντε παραγωγούς στη Μεσσηνία να εφαρμόσουν άρδευ...


Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας, προσφέρει δωρεάν τη δυνατότητα σε πέντε παραγωγούς στη Μεσσηνία να εφαρμόσουν άρδευση ακριβείας σε ένα ποτιστικό τους ελαιοτεμάχιο.

Για την επίτευξη αυτής της δράσης, με την έναρξη των αρδεύσεων τον Μάιο, θα τοποθετηθούν αισθητήρες Lora IoT μέτρησης εδαφοκλιματικών παραγόντων σε αυτά τα αγροτεμαχία. Οι ωφελούμενοι παραγωγοί θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα άρδευσης, που θα τους συμβουλεύσει το τμήμα γεωργικής συμβουλευτικής του ΚΑΕΜ σημειώνοντας τις ποσότητες νερού που καταναλώθηκαν στις αρδεύσεις, με βάση τα δεδομένα των αισθητήρων, προκειμένου να αναδειχτούν τα αποτελέσματα της παρέμβασης.

Η άρδευση ακριβείας συντελεί σε ορθολογική άρδευση για τη βέλτιστη αξιοποίηση του αρδευτικού νερού επιτυγχάνοντας:

Μείωση κόστους παραγωγής με μείωση των περιττών ποσοτήτων αρδευτικού νερού.
Προστασία της καλλιέργειας από ανάπτυξη μυκήτων λόγω υγρασίας.
Καλύτερης ποιότητας προϊόντα.

Στόχος του ΚΑΕΜ η εξοικείωση των ωφελούμενων με την νέα τεχνολογία σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της νέας ΚΑΠ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣΗ επιλογή των παραγωγών θα γίνει ανάλογα με τη θέση του αγροτεμαχίου, για το αν καλύπτεται από το υπάρχον δίκτυο κεραιών.

  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής από 05/04/2023 ως 11/05/2023. https://forms.gle/yr2H2q1fmmR133BZ7
  • Οι αισθητήρες θα τοποθετηθούν με έξοδα του ΚΑΕΜ για ένα έτος και οι παραγωγοί καλούνται να καταβάλλουν μόνο τη συνδρομή τους στην πλατφόρμα (40 €/έτος).
  • Θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό για τη χρήση του αισθητήρα για 1 έτος, έως το τέλος της παραγωγής του 2023.
  • Τα δεδομένα του πιλοτικού προγράμματος θα είναι προσβάσιμα από τους παραγωγούς του προγράμματος και το ΚΑΕΜ.
  • Οι παραγωγοί θα πρέπει να συμπληρώνουν τις καταγραφές τους στο Farmbook (την ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής εργασιών) και κυρίως την άρδευση μέσα στην καλλιεργητική περίοδο.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του ΚΑΕΜ στην Καλαμάτα τηλεφωνικά στο 27210 25700, μέσω e-mail στο info@kaem.gr.Σχόλια