Θεσσαλία: Εκσυγχρονίζεται το σύστημα άρδευσης για τους Αγρότες του δήμου Καρδίτσας

Εκδόθηκε η απόφαση οριστικής ένταξης προς χρηματοδότηση για ένα μεγάλο έργο που θα αλλάξει τα δεδομένα της άρδευσης για τους αγρότες του Δήμ...


Εκδόθηκε η απόφαση οριστικής ένταξης προς χρηματοδότηση για ένα μεγάλο έργο που θα αλλάξει τα δεδομένα της άρδευσης για τους αγρότες του Δήμου Καρδίτσας. Πρόκειται για έργο που αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης με έξυπνα συστήματα, με τηλεδιαχείριση και τηλεμέτρηση όπως εξορθολογισμού στο αρδευτικό.

Το έργο θα υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή μετά από σχετική μελετητική πρόταση που υπέβαλε στο μέτρο «υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ 112 προτάσεων που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν η πρόταση της Καρδίτσας αξιολογήθηκε στην 7η θέση δείχνοντας έτσι τη συστηματική δουλειά που έκανε η Δ/νση προγραμματισμού και η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,2 εκ. ευρώ (2.197.683).

Δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας

Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Τσιάκος σε δήλωση του υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που θα αλλάξει τα δεδομένα της άρδευσης για τους αγρότες του Δήμου Καρδίτσας. «Τα συστήματα που θα εγκατασταθούν θα βοηθήσουν σημαντικά να αρδεύουμε τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Καρδίτσας αποδοτικότερα, φτηνότερα και με σημαντική εξοικονόμηση σε νερό και ενέργεια. Το εν λόγω έργο μαζί και με άλλα που προωθούνται αυτό το διάστημα από άλλους φορείς της περιοχής μας, μας εισάγουν στην γεωργία του 21ου αιώνα. Μια γεωργία που έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους, την αύξηση της παραγωγής και την οικολογικότερη γεωργία με προστασία των φυσικών πόρων. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα ξεκινήσει η υλοποίησή του ώστε να προκύψουν τα οφέλη και για τους αγρότες μας» καταλήγει στη δήλωση του ο δήμαρχος.

Τι θα περιλαμβάνει το έργο

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει «Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών συστήματος άρδευσης με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης και εξορθολογισμού άρδευσης, στο Δήμο Καρδίτσας.

1. Το σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στη λειτουργία του δικτύου που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

– Τριάντα ένα (31) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ).

– Συστήματα Έξυπνης άρδευσης

– Έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)

Ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου SCADA που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την ενεργειακή διαχείριση του συστήματος, την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

2. Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και των Τοπικών Σταθμών Παρακολούθησης Γεωτρήσεων με τον ΚΣΕ αποτελούμενο από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας.

Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία

Τέλος, συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

πηγή:ertnews.gr

Σχόλια