Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) : Αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο) μέχρι και τις 30 Μαΐου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο) μέχρι και τις 30...


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο) μέχρι και τις 30 Μαΐου. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου στο www.ouc.ac.cy.

Το ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου. Είναι το πρώτο και μοναδικό στην Κύπρο που εφαρμόζει αποκλειστικά την ανοικτή και εξ αποστάσεως μεθοδολογία φοίτησης. Έτσι, ο φοιτητής μπορεί να σπουδάζει από τον δικό του χώρο, στον δικό του χρόνο, ακολουθώντας τον δικό του ρυθμό.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο) προσφέρονται 5 Πτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά, 15 επιστημονικές κατευθύνσεις στα Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, καθώς και Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες.

Ειδικά στις Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες, το ΑΠΚΥ προσφέρει τα ακόλουθα πολύ αξιόλογα, ποιοτικά, αναγνωρισμένα Προγράμματα Σπουδών:

Μεταπτυχιακά (επιπέδου μάστερ)
Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκυρίες της εποχής, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει αποφάσεις για παραχώρηση οικονομικών ελαφρύνσεων, σε περιπτώσεις :
  • φοιτητών που έχουν 3 και άνω ανήλικα τέκνα,
  • φοιτητών της ίδιας οικογένειας,
  • φοιτητών που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο ΑΠΚΥ, παρακολουθώντας 2ο ή 3ο Πρόγραμμα Σπουδών.

Η σχετική πληροφόρηση και οι προϋποθέσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/prospective/prospective-cost

Σχόλια