Εκρηκτική άνοδος της τιμής του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου τις τελευταίες ημέρες

Εκρηκτική άνοδος τις τελευταίες ημέρες - Στα 5,50 ευρώ έφτασε η τιμή του ελαιολάδου  Η τιμή  οξύτητας 0,3 γραμμών ξεπέρασε τα 5,5 ευρώ το κι...


Εκρηκτική άνοδος τις τελευταίες ημέρες - Στα 5,50 ευρώ έφτασε η τιμή του ελαιολάδου 
Η τιμή  οξύτητας 0,3 γραμμών ξεπέρασε τα 5,5 ευρώ το κιλό στη Μεσσηνία ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, σύμφωνα με το δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ κυμαίνεται από 5,10 (στα Χανιά) μέχρι και 5,70 ευρώ το κιλό (στους Μολάους).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή στην Ιταλία η μέση τιμή άγγιξε τα 6,14 ευρώ, στην Ισπανία τα 5,72 ευρώ και στην Τυνησία τα 5,3 ευρώ το κιλό

Στην Ισπανία η τιμή του παρθένου ελαιόλαδου (με οξύτητα μικρότερη από 2 γραμμές) διαμορφώνεται στα 5,25 ευρώ και του λαμπαντέ (με οξύτητα μικρότερη από 3,3 γραμμές)στα 5,21 ευρώ το κιλό.

Στην Ιταλία η τιμή του παρθένου ελαιόλαδου (με οξύτητα μικρότερη από 2 γραμμές) διαμορφώνεται στα 5,17 ευρώ και του λαμπαντέ (με οξύτητα μεγαλύτερη από 2 γραμμές)στα 4,21 ευρώ το κιλό.

Θ.Λ.

Σχόλια