Σεμινάρια για το ελαιόλαδο από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ & το Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας

Δωρεάν κύκλος σεμιναρίων για την Οργανοληπτική αξιολόγηση Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου ξεκινάει στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (Τμήμα Ελαίας Καλαμάτ...


Δωρεάν κύκλος σεμιναρίων για την Οργανοληπτική αξιολόγηση Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου ξεκινάει στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας).

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από την χημικό εμπειρογνώμονα της Ε.Ε. και του Δ.Σ.Ε, αναγνωρισμένη εκπαιδεύτρια του Δ.Σ.Ε Έφη Χριστοπούλου.

Ο πρώτος κύκλος των σεμιναρίων ξεκινάει σήμερα στην αίθουσα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας στην οδό Λακωνικής 87 με την επιλογή των δοκιμαστών που θα εξεταστούν με τα αυστηρά κριτήρια του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας σε ειδικά δείγματα διαφορετικών εντάσεων.

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται αύριο με την ανάλυση στη μέθοδο αξιολόγησης του παρθένου ελαιολάδου και την τεχνική της γευσιγνωστικής δοκιμασίας - χρήση της κλίμακας των 10 εκατοστών.

Θα ακολουθήσει δεύτερος κύκλος διήμερου σεμιναρίου, στο τέλος του Μαΐου και τα σεμινάρια θα ολοκληρωθούν σε ένα τρίτο επόμενο κύκλο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

Τα σεμινάρια χρηματοδοτούνται από το ερευνητικό πρόγραμμα ΑΡΤΟΛΙΟ, βασικός πυλώνας του οποίου είναι η ανάδειξη των ποιοτικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του Εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου

Υπεύθυνος της ομάδας Γευσιγνωσίας ελαιολάδου (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ Καλαμάτας) και υπεύθυνος του προγράμματος ΑΡΤΟΛΙΟ είναι ο γεωπόνος βιοτεχνόλογος Παναγιώτης Κάτσαρης.


Σχόλια