Εταιρεία πρασίνου ζητάει Γεωπόνους, κηπουρούς, εργάτες βοηθούς

Μεγάλη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο πρασίνου ζητάει Γεωπόνους, κηπουρούς, εργάτες βοηθούς.  Απαραίτητη προϋπόθεση οι ενδιαφερόμεν...


Μεγάλη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο πρασίνου ζητάει Γεωπόνους, κηπουρούς, εργάτες βοηθούς. 

Απαραίτητη προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να είναι Κάτοχοι διπλώματος μηχανής ή αυτοκίνητου.

Πληροφορίες - Επικοινωνία :
  • email : nikollaou69@gmail.com
  • τηλ. επικοινωνίας : 6983300691

Σχόλια