Η προστασία της λίμνης Κουρνά -Προγραμματική σύμβαση με το Πολυτεχνείο Κρήτης υπογράφει ο Δήμος Αρμένων

Προγραμματική σύμβαση με το Πολυτεχνείο Κρήτης υπογράφει ο Δήμος Αρμένων σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη λίμνη Κουρνά, που αποτελεί τη ...


Προγραμματική σύμβαση με το Πολυτεχνείο Κρήτης υπογράφει ο Δήμος Αρμένων σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη λίμνη Κουρνά, που αποτελεί τη μεγαλύτερη λίμνη της Κρήτης, καθώς και να διαχειριστεί τις πηγές Αρμένων.

Σκοπός της σύμβασης με το Πολυτεχνείο είναι η αειφόρος χρήση των εκφορτίσεων των πηγών Αρμένων και η βέλτιστη κατανομή του νερού μεταξύ ύδρευσης και άρδευσης καθώς και στην παρακολούθηση των υδατικών πόρων των πηγών των Αρμένων της λίμνης του Κουρνά.

Η εκπόνηση του ερευνητικού έργου της αξιολόγησης του υδατικού ισοζυγίου των πηγών Αρμένων του δήμου Αποκορώνου και της λίμνης Κουρνά, θα στηρίζεται στους τέσσερις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και δημόσια υγεία) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και θα συνυπολογίζει την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή, την οικονομική προστιθέμενη αξία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η βέλτιστη αξιοποίηση των υδατικών πόρων απαιτεί τη λήψη αποφάσεων σήμερα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες ανάγκες αλλά και να δίνουν την ευκαιρία ή να προβλέπουν τις ανάγκες των επόμενων γενεών και να αφήνουν το περιθώριο για μελλοντικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις καθώς ο πλανήτης βρίσκεται σε μια αέναη διαδικασία εξέλιξης, σε συνδυασμό με τις εν εξελίξει κλιματικές αλλαγές.

Όπως προβλέπει η σύμβαση το Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών με υπεύθυνο τον καθηγητή Νικόλαο Νικολαΐδη, θα εκπονήσει το ερευνητικό αυτό έργο που θα στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

«Πρόκειται για ένα έργο πρωτότυπο και ερευνητικό, καθώς είναι ένα πρόγραμμα που έχει ως αρχικό στόχο τη συλλογή υδρομετεωρολογικών δεδομένων καθώς και την εγκατάσταση υδρομετρικών σταθμών» αναφέρει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης για να προσθέσει:

«Επίσης χρησιμοποιούνται τηλεμετρικά εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας και δημιουργία βάσης δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων για την αξιολόγηση του υδατικού δυναμικού αντικείμενα, στα οποία το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει εμπειρία χρήσης και εξειδίκευση. Είναι ένα πρόγραμμα κυρίως στρατηγικού χαρακτήρα που έχει ως στόχο την ανάπτυξη συστημάτων υδατικών πόρων στην περιοχή μας».Σχόλια