«Πρωταθλήτρια» η Ελλάδα στις ΑΠΕ με βάση το ΑΕΠ

Η Ελλάδα βρέθηκε, για πρώτη φορά, στην 1η θέση του προσαρμοσμένου δείκτη του οίκου EY για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), που εξετάζε...


Η Ελλάδα βρέθηκε, για πρώτη φορά, στην 1η θέση του προσαρμοσμένου δείκτη του οίκου EY για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), που εξετάζει τις επιδόσεις των χωρών προσαρμοσμένες σύμφωνα με το μέγεθος του ΑΕΠ τους, ενώ διατηρεί τη 16η θέση της γενικής κατάταξης, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της εξαμηνιαίας έκθεσης, EY Renewable Energy Country Attractiveness Index.

Ο δείκτης αξιολογεί τις 40 κορυφαίες οικονομίες του κόσμου και τις κατατάσσει ως προς την ελκυστικότητα των επενδυτικών ευκαιριών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όπως επισημαίνει η ΕΥ, ο προσαρμοσμένος δείκτης, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται η Ελλάδα, δίνει μια πιο αντικειμενική εικόνα της πραγματικότητας, αποτυπώνοντας τις επιδόσεις των χωρών σε σχέση με το οικονομικό τους μέγεθος, καθώς ο βασικός δείκτης, από τη φύση του, πριμοδοτεί τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, αφού λόγω μεγέθους, έχουν και τις μεγαλύτερες αγορές ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ελλάδα, κατέλαβε τη 16η θέση της γενικής κατάταξης (βασικός δείκτης) για πρώτη φορά στην τριακονταετή ιστορία του RECAI, στην προηγούμενη έκδοση της έρευνας, που δημοσιεύθηκε το φθινόπωρο του 2022, ανεβαίνοντας πέντε θέσεις - η μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ των χωρών του δείκτη.

H έκθεση σημειώνει ότι η ελληνική Πολιτεία συνεχίζει να εφαρμόζει μία πολιτική για την υποστήριξη της ανάπτυξης της αγοράς των ΑΠΕ. Με την ανακοίνωση του νέου πλαισίου αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, οι οικιακοί και αγροτικοί καταναλωτές θα μπορούν να διεκδικούν επιδοτήσεις για την κάλυψη έως και 65% του κόστους εγκατάστασης πάνελ και μπαταριών στέγης.

Τονίζεται ακόμη ότι:

-Έχει δημοσιευτεί το πλαίσιο για τη διεξαγωγή τριών ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW εντός του 2023. Η εν λόγω ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας, αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ελληνική αγορά ενέργειας, συμβάλλοντας, παράλληλα, στη σταθερότητα και αποσυμφόρηση του δικτύου, ιδιαιτέρως σε περιόδους αιχμής.

-Έχει δημοσιευτεί η περίμετρος των μελλοντικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για μεμονωμένα έργα ΑΠΕ, αλλά και για τα πρώτα έργα ΑΠΕ με ενσωματωμένη αποθήκευση για το 2023 και 2024, ενισχύοντας το ήδη εξόχως θετικό κλίμα για την υλοποίηση νέων επενδύσεων στον κλάδο της πράσινης ενέργειας, στο πλαίσιο των νέων φιλόδοξων εθνικών στόχων του ΕΣΕΚ.

-Νέα πολιτική που εισήχθη προσφάτως, επιτρέπει στις ήδη εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες να μετακινηθούν σε απομονωμένα νησιά, για να ενισχυθεί η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας σε αυτές τις τοποθεσίες και να παραταθεί η ωφέλιμη ζωή των ανεμογεννητριών.

Τέλος, σημειώνεται ότι έχει ωριμάσει η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για το Υδρογόνο, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί άμεσα, ενώ προχωρούν με αρκετά ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες και για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, με τον καθορισμό των περιοχών της πρώτης φάσης ανάπτυξής τους σε Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, Ανατολική Κρήτη, Κεντρικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα - έργα τα οποία αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ενεργειακών κολοσσών ανά τον κόσμο.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της Ελλάδας, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος, Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών και Επικεφαλής του Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε:

«Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον προσαρμοσμένο ως προς το ΑΕΠ δείκτη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας RECAI, αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα μας και την επιβράβευση μίας συνεπούς πολιτικής ενίσχυσης του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να καταστεί κύριος πόλος έλξης επενδύσεων καθαρής ενέργειας, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία μας, την απασχόληση και το εμπορικό ισοζύγιο, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Απαιτείται προσήλωση στους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030 και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του δικτύου, ώστε να επιταχυνθεί η σύνδεση των νέων έργων, οι επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας, καθώς και η προώθηση και αξιοποίηση του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού της χώρας»


πηγή: (zougla.gr)

Σχόλια