Αξιοποίηση εναλλακτικών πρωτεϊνών στις Μεσογειακές αγρο-διατροφικές αλυσίδες παραγωγής

Τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά συστήματα αγροτικής παραγωγής εξαρτώνται άμεσα από τις εισαγωγές πρώτων υλών προκειμένου να καλύψουν τις διατροφικές α...


Τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά συστήματα αγροτικής παραγωγής εξαρτώνται άμεσα από τις εισαγωγές πρώτων υλών προκειμένου να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες των εκτρεφόμενων ζώων και ιχθύων, αλλά και του ανθρώπου.

Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή στη λεκάνη της Μεσογείου, όπου η ξηρασία και οι οικολογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής μειώνουν την αυτάρκεια και την ανεξαρτησία των τοπικών, παραδοσιακών αγρο-διατροφικών αλυσίδων παραγωγής. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για εναλλακτικές, βιώσιμες, αειφόρες και κυρίως τοπικά παραγόμενες πηγές πρωτεΐνης και άλλων θρεπτικών συστατικών.

Τα περισσότερα αγροτικά παραγωγικά συστήματα παράγουν μεγάλες ποσότητες από μια ποικιλία παραπροϊόντων και οργανικών αποβλήτων. Εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση χάνεται το 27% της αγροτικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε παγκόσμια κλίμακα σε 1,6 δις τόνους αξίας 750 δις δολαρίων. Ομοίως, το ένα τρίτο των παραγόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση τροφίμων πετιέται. 

Οι ποσότητες αυτές αποτελούν μια μεγάλη δεξαμενή πόρων, η οποία στο μεγαλύτερο κομμάτι της παραμένει αναξιοποίητη.

Ο κύριος στόχος του ερευνητικού έργου CIPROMED είναι να αυξήσει τη σταθερότητα των Μεσογειακών αγρο-διατροφικών συστημάτων παραγωγής μέσω της αξιοποίησης τοπικών καλλιεργειών (π.χ. ψυχανθών) και τοπικά παραγόμενων αγροτικών παραπροϊόντων και τη βιομετατροπή τους μέσω των εντόμων και των μικροφυκών σε πρώτες ύλες για καινοτόμα προϊόντα τροφίμων και ζωοτροφών.


Το έργο CIPROMED φιλοδοξεί να μειώσει την εξάρτηση των Μεσογειακών χωρών από εισαγόμενες πηγές πρωτεΐνης (ιχθυάλευρο, σογιάλευρο κα.) και να τους επιτρέψει να βασίζονται περισσότερο σε τοπικά παραγόμενες, αειφόρες θρεπτικές πηγές. Το έργο στοχεύει στο να αναπτύξει ένα νέο, καινοτόμο, ολιστικό σύστημα αγροτικής παραγωγής βασισμένο στις μεθόδους της κυκλικής οικονομίας.

Η εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off meeting) του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Ιουνίου 2023 στο Βόλο, στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.

Η ομάδα έργου του CIPROMED αποτελείται από 17 εταίρους από διαφορετικούς κλάδους του αγρο-διατροφικού τομέα, ενώ συμπεριλαμβάνει 8 Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς, 8 εταιρείες και έναν μη κυβερνητικό οργανισμό. Οι εταίροι προέρχονται από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Μάλτα) και 3 μη Ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες (Τυνησία, Ισραήλ, Μαρόκο). 

Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, ενώ επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Εντομολογίας κ. Χρήστος Αθανασίου.


πηγή: ertnews.gr

Σχόλια