Χουντίτης: Ένα σπάνιο ορυκτό στη γη της Κοζάνης

Το ορυκτό χουντίτης που εξορύσσεται στα Λεύκαρα Σερβίων Κοζάνης, είναι ένα σπάνιο προϊόν, το οποίο διαθέτει σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα η Ε...


Το ορυκτό χουντίτης που εξορύσσεται στα Λεύκαρα Σερβίων Κοζάνης, είναι ένα σπάνιο προϊόν, το οποίο διαθέτει σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα η Ελλάδα. Τα αποθέματα μεγάλα όπως και η αξία του με ευρύτατες εφαρμογές στη βιομηχανία.

Λευκό, σαν πούδρα, μετά την επεξεργασία του, είναι το κοίτασμα του χουντίτη-υδρομαγνησίτη.Την εκμετάλλευση του ανέλαβε αρχικά ελληνική εταιρεία και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια ενός μεγάλου Ευρωπαϊκού βιομηχανικού Ομίλου που δραστηριοποιείται έντονα σε διεθνείς αγορές με τις εξαγωγές σε ετήσια βάση να ανέρχονται σε υψηλά ποσοστά .

Η επιχείρηση διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό που να ανταποκρίνονται στα σημερινά παγκόσμια δεδομένα με εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ αυστηρότατα είναι τα μέτρα προστασίας για εργαζόμενους αλλά και για επισκέπτες.

Ο χουντίτης, στη μορφή του τελικού εξαγώγιμου προϊόντος, χρησιμοποιείται σαν φίλτρο επιβραδυντικής πυράς στα πλαστικά αλλά και σε πολλές ακόμα εφαρμογές φιλικές προς το περιβάλλον.

Το υλικό που διατίθεται στην αγορά, κατά κύριο λόγο εξάγεται σε χώρες της Ανατολής της Δύσης, καθώς επίσης στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη).

πηγή: ertnews.gr

Σχόλια