Συστάσεις για υπολείμματα της δραστικής ουσίας phosmet

Την προσοχή όλων των εμπλεκομένων με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας phosmet, ...


Την προσοχή όλων των εμπλεκομένων με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας phosmet, εφιστά ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζει:


«Η δραστική ουσία phosmet, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ουσία στο παρελθόν, δεν είναι πλέον εγκεκριμένη για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμός ΕΕ 2022/94). Όλες οι άδειες διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιείχαν τη δραστική ουσία phosmet, έχουν ανακληθεί ενώ η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έληξε την 1/11/2022.

Σε συνέχεια της μη ανανέωσης της έγκρισης της δραστικής ουσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ανώτερα όρια υπολειμμάτων αναθεωρήθηκαν με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2023/1029, ο οποίος θα εφαρμόζεται από 15/9/2023 και θα ισχύει για όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραγωγής τους.

Λόγω των πολύ χαμηλών τιμών αναφοράς της δραστικής ουσίας phosmet, οι μη συμμορφώσεις αγροτικών προϊόντων με τα MRLs θα οδηγούν σε κυρώσεις, απόσυρση προϊόντων, ανακοινώσεις στο σύστημα RASFF (ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών - μελών αλλά και αξιολόγησης των προϊόντων ως προς την ασφάλειά τους με βάση τη χώρα προέλευσης).

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων ότι σύμφωνα με το ν.4036/2012 (άρθρα 9 και 10): Σε όποιον εμπορεύεται, κατέχει διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσής του στην αγορά έχει ανακληθεί, τιμωρείται με πρόστιμο από 500 έως 30.000 ευρώ. Επιπλέον οι παραπάνω παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως 1 έτος.

Η τήρηση των προβλεπόμενων είναι υποχρεωτική και οφείλει να τηρηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των αγροτικών προϊόντων με τα νέα (μειωμένα) MRLs».

Κ.Μπ.Σχόλια