ΕΛΓΑ: Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Κλάδου ΤΕ Γεωπονίας (30 θέσεις) για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Λάρισας

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρό...


Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (30 θέσεις) - Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
  2. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας)
  3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

 

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : m.mataragka@elga.gr  μέχρι την Παρασκευή 22-09-2023.


πηγή: (elga.gr)

Σχόλια