ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας) : Ζητά Εξειδικευμένους συνεργάτες για τη διεκπεραίωση μεγάλου όγκου χημικών αναλύσεων τα επόμενα 3 έτη

Εξειδικευμένους συνεργάτες για τη διεκπεραίωση μεγάλου όγκου χημικών αναλύσεων τα επόμενα 3 έτη ζητεί ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Στη σχετική ανακοίνω...


Εξειδικευμένους συνεργάτες για τη διεκπεραίωση μεγάλου όγκου χημικών αναλύσεων τα επόμενα 3 έτη ζητεί ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Ξεκινάει νέο μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας). 

Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Mediterranean Network for the Promotion of Sustainability & Authenticity in Olive Oil Sector» και ακρωνύμιο ¨OliveOilMedNet¨

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλες οι Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.529.900 ευρώ. 

Μέσω του προγράμματος συνεχίζεται η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με το Πανεπιστήμιο της Χαέν στην Ισπανία με κοινό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας αλλά και την ανάδειξη της αυθεντικότητας των ποιοτικών ελαιολάδων. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας, αναζητά εξειδικευμένους συνεργάτες για τη διεκπεραίωση μεγάλου όγκου χημικών αναλύσεων για τα επόμενα 3 έτη, με γνώση χρήσης Αέριας και υγρής χρωματογραφίας, στις μεθόδους ανάλυσης κυρίως στερολών, και λιπαρών οξέων του ελαιολάδου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην οδό Λακωνικής 87 εργάσιμες ώρες και μέρες αλλά και στο mail του επιστημονικού υπευθύνου Παναγιώτη Κάτσαρη Παναγιώτη (katsaris@elgo.gr) καθώς και στα τηλέφωνα 2721091984, 2721029812, 2721027133.


Σχόλια